ROKUDAN - 六段

För en Dan gradering finns det 5 moment som bedöms.

 • Beskrivning av de 5 olika momenten
 • Utöver dessa moment finns det chans att få ytterliggare tillägspoäng inom judons värld. Till exempel att man bedriver verksamhet som instruktör, ledare, domare, eller annan judofrämjande verksamhet

  Riktlinjer för att erhålla 6 dan
  För att erhålla denna grad krävs gedigna insatser på hög nivå under lång tid. Kandidaten skall bl.a.

  • Träna judo regelbundet och ha uppnått en stor skicklighet och kunnighet i och om judo.
  • Undervisa regelbundet i judo på en hög nivå.
  • Ha fått fram elever som håller en god standard.
  • Arbeta aktivt med någon form av förtroendeuppdrag inom SJF, EJU eller IJF eller vara verksam på annat sätt på motsvarande nivå. Hit räknas även internationella domaruppdrag.
  • På olika sätt verka för spridning och popularisering av judo.

  Kata

  Sökt grad Kata för liten examen Kata för stor examen


  6 Dan
  Nage no kata
  Katame no kata
  Samt två av följande:
  Kime no kata
  Ju no kata
  Kodokan Goshin Jutsu
  Nage no kata
  Katame no kata
  Kime no kata
  Ju no kata
  Kodokan Goshin Jutsu
  samt inledande studium av:
  Itsutsu no kata
  Koshiki no kata