Styrelsemöte 8
2006-12-10
Närvarande
Petri Teileri
Glenn Bardh
Ivar Nilsson
Kristina Carlsson
Andreas Wällstedt
 1. Mötets öppnande

 2. Mötet öppnades av ordföranden

 3. Godkännande av dagordning

 4. Dagordningen godkändes.

 5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

 6. Till ordförande valdes Petri Teileri, till sekreterare Andreas Wällstedt och till justeringsman Kristina Carlsson

 7. Rapporter
 8. A. Kassörens rapport

  Vi har 67.051,99 kr på kontot

  21 betalande judo och 21 ju jutsu

  Instruktörsböckerna är betalda

  4838 kr i aktivitetsstöd från kommunen

  Betalat tillbaka avgifter från de klubbar som betalat in till Ippon Cup

  Betalat 16 dräkter till en kostnad av 7220 kr

  Betalat in årsavgift till judoförbundet på 2960 kr

  B. Judo sektionens rapport

  Träning i skolan en fredag, aktivitetsdag för 8:e klassare

  Mikael Kilén har graderat sig till 4 kyu

  Västcup 4, 2 deltagare, Simon Ydman och Mikael Kilén. Guld till Kilén

  C. Övrigt

  Klubben har fått en digitalkamera för att foton under träningen som sedan kan läggas ut på nätet.

  D. Försäljningsrapport

  Ej betalat:
  Dräkt - Gabriella Ahnberg
  Dräkt - Sören Forsberg
  Dräkt - Sofie Wilkinsson
  Dräkt - Anton Klarén

 9. Föregående protokolls åtgärdslista

 10. §11.d) Försäljning - ej betalat
  Skydd - Tony Petersson

  §68 Ivar har tagit foton på dricka automaten för att lägga ut på blocket
  Glenn har inte kollat efter ny drickaautomat.

 11. Aktivitetsdag

 12. Vi ska anordna en aktivitetsdag i klubben den 7/1 för att samla gänget innan terminstarten. Aktiviteter under dagen blir pulkaåkning, korvgrillning och bad i simhallen. Ivar fixar simhallsbokning och Glenn matrial för korvgrillning.

 13. Kurser, läger och tävlingar

 14. Zondomarfortbildning i Varberg
  Max 2 st skickas till en kostnad av 100:- per person.

  D-Domarkurs
  Andreas hör runt vilka som är intresserade av att deltaga.

  KM Newaza
  Pågår i klubben. Finaldags efter mötet

 15. Julbord

 16. Kostnad: 6043 kr
  De som varit med och ska betala själva vet om det och är 5 till antalet. Kostnaden för dessa är 300 kr per person.
  Klubbens reella utgift från julbordet är 4543 kr.

 17. Brodyrverktyg, 1200kr

 18. Hänskjutes till nästa möte

 19. Telefon

 20. Styrelsen beslutar att behålla befintliga telefonen istället för att byta ut den mot en mobiltelefon med kontantkort.

 21. Terminsavslutning

 22. Vi startar igen vecka 2, enligt det schema vi har haft under höstterminen 2006.

 23. Årsmöte

 24. 5:e februari kl 19:30 i dojon
  Ivar utlyser mötet i klbuben, Andreas på webben.

 25. Övriga frågor

 26. A. Problem med medlemmar
  Styrelsen ålägger sig själv att efter året kolla upp vilka metoder man kan använda för att locka fler medlemmar

  B. Nya bollar
  Ivar kollar upp ifall man kan införskaffa fler bollar.

  C. Affishering
  Ivar skriver ut de vanliga affisherna för information om att terminen har startat.

  D. Ombyggnad av dojo
  Vi startar ombyggnaden den 18 december och är klara innan terminen börjar.

 27. Nästa möte

 28. 14 januari 13:00

 29. Mötets avslutande

 30. Ordföranden förklarade mötet avslutat


____________________________________
Petri Teileri, Ordförande


____________________________________
Kristina Carlsson, Justerare