Styrelsemöte 7
2006-10-15
Närvarande
Petri Teileri
Glenn Bardh
Tony Petersson
Ivar Nilsson
Kristina Carlsson
Janet Hultman
Andreas Wällstedt
 1. Mötets öppnande

 2. Mötet öppnades av ordföranden

 3. Godkännande av dagordning

 4. Dagordningen godkändes.

 5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

 6. Till ordförande valdes Petri Teileri, till sekreterare Andreas Wällstedt och till justeringsman Tony Petersson

 7. Rapporter
 8. A. Kassörens rapport

  Vi har 77.511,99 kr på kontot

  14 betalande judo och 13 ju jutsu

  Tidningsannonsen vi hade i Jönköping.nu kostade 1071kr

  Milersättning till Andreas Wällstedt på 1500kr är utbetalt.

  B. Judo sektionens rapport

  Västcup 3, Andreas Wällstedt tog brons, Simon Ydman deltog också från klubben.

  Vi har medlemmar på tidiga passet från Habo JK

  C. Ju jutsu sektionens rapport

  Har haft tillställning på Folkhögskolan i Mullsjö för att locka medlemmar

  D. Övrigt

  Kriminalvården har haft träning i lokalen 4/10

  E. Försäljningsrapport

  Ej betalat:
  Dräkt 140 - Mikael Blomfeldt
  Skydd - Tony Petersson

 9. Föregående protokolls åtgärdslista

 10. §11.d) Försäljning - ej betalat
  Dräkt 140 - Mikael Blomfeldt
  Skydd - Tony Petersson

 11. Drickaautomat

 12. Dricka automaten ska säljas. Annons sätts ut på Blocket.se, Ivar fixar detta.
  Glenn kollar efter ny.

 13. Kurser, läger och tävlingar

 14. GoG 2 i Stenungsund (judo)
  Skickar de som är intresserade.

  Ippon Cup (judo)
  4 november.

  Bältesläger i Jönköping (ju jutsu)
  Glenn hoppas på många deltagare från klubben.

 15. Ippon Cup

 16. Diskussionsträff i måndags, 9/10
  Fler från Habo i sekritariatet än förra året
  Funktionärsutbildning kommer att hållas den 11/10
  Lastbil är bokad
  T-shirt är på gång
  Tony kollar med pressen
  Sista anmälningsdagen är den 29/10

 17. Övriga frågor

 18. A. Telefon
  Frågan om att avsluta abonemanget och införskaffa en mobiltelefon i klubben hänskjutes till nästa möte

  B. Stretchmaskin
  Tony kollar ifall stretchmaskinen fortfarande fungerar.

  C. Dräkter
  Ivar har inköpt dräkter för 3983kr

  D. Julbord
  Björkhaga 2:a december, 2:a hand 9:e december.

  E. Skylten
  Vår skylt ligger fortfarande nere efter att fastighetsägaren har målat om huset. Styrelsen ger alla närvarande uppdraget att om man ser fastighetsägaren, ta reda på när skylten kommer upp.

  F. Brodyrverktyg
  Frågan om att införskaffa ett brodyrverktyg till klubben för en kostnad av 1200kr hänskjutes till nästa möte.

 19. Nästa möte

 20. 12 november 13:00

 21. Mötets avslutande

 22. Ordföranden förklarade mötet avslutat


____________________________________
Petri Teileri, Ordförande


____________________________________
Tony Petersson, Justerare