Styrelsemöte 6
2006-09-17
Närvarande
Petri Teileri
Glenn Bardh
Tony Petersson
Ivar Nilsson
Kristina Carlsson
Janet Hultman
 1. Mötets öppnande

 2. Mötet öppnades av ordföranden

 3. Godkännande av dagordning

 4. Dagordningen godkändes.

 5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

 6. Till ordförande valdes Petri Teileri, till sekreterare Ivar Nilsson och till justeringsman Janet Hultman

 7. Rapporter
 8. A. Kassörens rapport

  Vi har 65.657,39 kr på kontot

  5 instruktörsböcker á 345:-/st är beställda

  B. Judo sektionens rapport

  Klent med folk som hjälper till på träningarna.

  Folk som tränar i Habo betalar endast träningsavgift då de redan är medlemmar i Habo.

  C. Ju jutsu sektionens rapport

  Bra med folk på barnpassen med klent med vuxna.

  F. Försäljningsrapport

  Ej betalat:
  Dräkt 150 - Sofie Wilkinsson
  Dräkt 140 - Mikael Blomfeldt Dräkt ? - Hanna Rehnkvist Dräkt ? - Timmy Granlien Dräkt ? - Alexander Holster

 9. Föregående protokolls åtgärdslista

 10. §11.d) Försäljning - ej betalat
  Dräkt 150 - Sofie Wilkinsson
  Dräkt 140 - Mikael Blomfeldt

  Städmatrial ej inköpt, Tony kollar upp.

 11. Ippon Cup

 12. Lokal bokad för 4 November i Habo.
  Petri bokar lastbil.

 13. Kurser, läger och tävlingar

 14. Västcup 3 i Varberg
  Skickar de som är intresserade.

  GoG 2 i Stenungsund
  Anmälningslista är uppsatt.

  KM
  Anmälningslista är uppsatt.

 15. Övriga frågor

 16. Västcup 1 och 2
  Vi har fått klartecken på att anordna både Västcup 1 (inbjudan ute på judo.se) och Västcup 2 under 2007 från RTK och distriktet. Västcup 1 kommer att hållas 24 februari och Västcup 2 preliminärt 5 maj.

 17. Nästa möte

 18. 15 oktober 13:00

 19. Mötets avslutande

 20. Ordföranden förklarade mötet avslutat


____________________________________
Petri Teileri, Ordförande


____________________________________
Janet Hultman, Justerare