Styrelsemöte 5
2006-08-12
Närvarande
Petri Teileri
Glenn Bardh
Andreas Wällstedt
Ivar Nilsson
Kristina Carlsson
 1. Mötets öppnande

 2. Mötet öppnades av ordföranden kl 14:23

 3. Godkännande av dagordning

 4. Dagordningen godkändes.

 5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

 6. Till ordförande valdes Petri Teileri, till sekreterare Andreas Wällstedt och till justeringsman Kristina Carlsson

 7. Rapporter
 8. A. Kassörens rapport

  Vi har 66.290,39 kr på kontot

  Vi har fått in 30.000 i bidrag från kommunen. Aktivitetsstödet är inskickat till Kommunen.

  B. Judo sektionens rapport

  Sommarträningen har varit bra under hela sommaren. Vi har haft besök från Jönköping som har sett till att vi haft många nog att träna ordentligt.

  Magnus Lander graderade sig till 4 kyu 18/6.

  Mjukjudoträningen har redan dragit igång. Startade första söndagen i augusti.

  C. Ju jutsu sektionens rapport

  Gradering:
  Ida Carlsson, Elsa Toll, Gustav Ågren till 4 mon
  Carolina Lindstedt, Robin Rydén, Timmy Granlien, Dennis Lindstedt till 5 mon
  Graderingen som rapporterats på hemsidan har fel datum. Det korrekta datumet ska vara 13 juni.

  F. Försäljningsrapport

  Ej betalat:
  Dräkt 140 - Bo Pettersson (Philip/Josef)
  Kroppsskydd - Tony Petersson
  Dräkt 150 - Sofie Wilkinsson
  Dräkt 140 - Mikael Blomfeldt

 9. Föregående protokolls åtgärdslista

 10. §11.d) Försäljning - ej betalat
  Dräkt 140 - Bo Pettersson (Philip/Josef)
  Kroppsskydd - Tony Petersson
  Dräkt 150 - Sofie Wilkinsson
  Dräkt 140 - Mikael Blomfeldt

 11. Terminsstart

 12. A. Ivar ska prata med gympalärare i skolan om att få lära ut judo under skoltid.
  B. Ivar skriver också ut affisher som vi kan sätta upp i samhället.
  C. Tony kollar upp annons i Jönköping Nu

 13. Milersättning

 14. Styrelsen beviljar Andreas Wällstedt 1500 kr i milersättning för vt 2006 iom resandet mellan bostad i Jönköping och dojon i Mullsjö.

 15. Kurser, läger och tävlingar

 16. Barn och ungdomsledar utbildning
  Ivar letar efter intressenter som vill åka.

  Barnintruktörskurs Ju jutsu
  Glenn kollar efter intresserade.

  Västcup 3 i Varberg 30/9
  Vi räknar med att skicka 2-4st

 17. Övriga frågor

 18. A. Västcup 1 och 2
  I våras anordnade vi Västcup 1, Andreas undrar om vi är intresserade av att anordna Västcup 1 även nästa år samt västcup 2. Styrelsen godkänner anordnandet av de båda västcup. Andreas hör vidare med tävlingskommitten om vi får tillstånd att anordna båda västcup på våren 2007.

  B. Drickaatuomaten
  Styrelsen bestämmer att slänga ut drickaautomaten, eller om möjligt sälja den.

 19. Inköp

 20. Styrelsen beviljar inköp av ju jutsu instruktörs böcker, 5st, för en kostnad av 345kr/st
  samt inköp av den svenska judoboken, kostnad ca 450kr
  Styrelsen beviljar också inköp av stora bollar, 2-3 både av den stora och den lilla modellen till en kostnad av 200kr/st.

 21. Nästa möte

 22. 17 september 13:00

 23. Mötets avslutande

 24. Ordföranden förklarade mötet avslutat 15:44


____________________________________
Petri Teileri, Ordförande


____________________________________
Kristina Carlsson, Justerare