Styrelsemöte 3
2006-04-30
Närvarande
Petri Teileri
Glenn Bardh
Andreas Wällstedt
Ivar Nilsson
Tony Petersson
Kristina Karlsson
 1. Mötets öppnande

 2. Mötet öppnades av ordföranden kl 13:30

 3. Godkännande av dagordning

 4. Dagordningen godkändes efter justering.

 5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

 6. Till ordförande valdes Petri Teileri, till sekreterare Andreas Wällstedt och till justeringsman Tony Petersson

 7. Rapporter
 8. A. Kassörens rapport

  Vi har 49.010,39 kr på kontot

  57 betalande medlemmar för våren. judo: 33 och ju jutsu: 24

  Markan för Västcup 1 är betald, 3505 kr.

  B. Judo sektionens rapport

  Erik Ulriksson har graderats till 5 kyu 24/4

  Judodraget i Färgelanda 29/4. Deltagare var Andreas Wällstedt, Ivar Nilsson och Ola Rosenius. Andreas tog guld samt valdes till bästa judoka och Ivar tog brons. Andreas dömde också en stund på tävlingen.

  C. Ju jutsu sektionens rapport

  Trögt på vuxengruppen

  Glenn Bardh var på påsklägret under lördagen den 15 april. Mycket givande.

  D. Övrig rapport

  Nya infoblad har skrivits ut. Adidas har ändrat sina priser därav uppdaterar vi även våra priser även på redan köpta dräkter. All information om detta står på de nya infobladen.

  F. Försäljningsrapport

  4 dräkter har betalats

  Ej betalat:
  Dräkt 140 - Bo Pettersson
  Kroppsskydd - Tony Petersson

 9. Föregående protokolls åtgärdslista

 10. §11.b) Inventarielista över instruktörslicenser (judo) inte färdig - Andreas

  §11.d) Försäljning - ej betalat
  Dräkt 140 - Bo Pettersson
  Kroppsskydd - Tony Petersson

 11. Tävlingsrepresentation

 12. Andreas Wällstedt hade en förfrågan om han kunde fortsätta tävlingsverksamheten i klubben men anmäla sig som medlem i Jönköpings judoklubb eftersom det kommande lag-SM kräver att man tävlar för den klubb man ska representerar.
  Detta innebär att klubben betalar för Andreas tävlingar som för vilken medlem som helst men att Andreas representerar Jönköpings JK när han tävlar. Detta skulle gälla fram till den 2 December då lag-SM är.
  Styrelsen beslutade att bevilja Andreas detta.

 13. Lägerutbetalning

 14. En utbetalning till Glenn Bardh på 200 kr görs efter hans deltagande på Påsklägret.

 15. Kurser, läger och tävlingar

 16. Domarkonferens i Varberg (26-27/8)
  Styrelsen beviljar att skicka Andreas Wällstedt och Janet Hultman till en kostnad av 1300 kr per anmäld.

  Kaisho Cup i Helsingborg (13-14/5)
  Glenn och Ivar hör vidare om de kan hitta fler intressenter. Just nu är bara Andreas Wällstedt intresserad av att åka.

  Bältesläger i Kalmar (5-6/5)
  Glenn letar efter intressenter som vill åka.

 17. Övriga frågor

 18. A. Vårmarknad
  Vårmarknad i Mullsjö den 20/5. Styrelsen fyllde i ansökningshandlingen och skickade även in densamma.

  B. Bidragsansökan
  Styrelsen fyllde i ansökan och skickade även in densamma.

 19. Nästa möte

 20. 28 maj 13:00

 21. Mötets avslutande

 22. Ordföranden förklarade mötet avslutat 14:57


____________________________________
Petri Teileri, Ordförande


____________________________________
Tony Petersson, Justerare