Styrelsemöte 2
2006-04-02
Närvarande
Petri Teileri
Glenn Bardh
Andreas Wällstedt
Ivar Nilsson
Tony Petersson
Kristina Karlsson
 1. Mötets öppnande

 2. Mötet öppnades av ordföranden kl 13:46

 3. Godkännande av dagordning

 4. Dagordningen godkändes

 5. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet

 6. Till ordförande valdes Petri Teileri, till sekreterare Andreas Wällstedt och till justeringsman Ivar Nilsson

 7. Rapporter
 8. A. Kassörens rapport

  Vi har 55.744,39 kr på kontot

  47 betalande medlemmar för våren. judo: 26 och ju jutsu: 21

  Vi har fått 3.000 kr i ledarbidrag och 2.185 kr i verksamhetsbidrag från kommunen

  B. Judo sektionens rapport

  Många nybörjare på tidiga passet

  Vi har deltagit på vår egna arrangerade katakurs

  Deltagit på Västcup 1 (11/3). Tävlande var Andreas Wällstedt (2 silver), Eddie Tisma (2 brons), Ola Rosenius (1 brons) och Philip Klarén (1 brons).

  Magnus Lander har graderat sig till 5 kyu (26/3)

  Inventering av instruktörslicenser är på gång i förbundet. Andreas samlar ihop aktuell information, sammanställer och skickar in till förbundet.

  C. Ju jutsu sektionens rapport

  Många barn på tidiga passet

  Markus Johansson har graderat sig till 5 mon (22/2)

  Rebecka Arvidsson har graderat sig till 3 mon (22/3)

  D. Försäljningsrapport

  5 dräkter och 1 tandskydd har betalats

  Ej betalat:
  Dräkt 140 - Alexander Johansson
  Dräkt 140 - Bo Pettersson
  Dräkt 140 - Mathilda Eidehall
  Dräkt 160 - Frank Andersen
  Kroppsskydd - Tony Petersson

 9. Val av ansvariga...

 10. Utbildningsansvarig: Andreas Wällstedt
  Jämställdhetsansvarig: Petri Teileri
  Ungdomsansvarig: Kristina Karlsson
  PR-ansvarig: Tony Petersson

  Ansvarig tränare:
  Judo: Ivar Nilsson
  Ju jutsu: Glenn Bardh

 11. Västcup 1

 12. 129 tävlanden från 28 klubbar.
  Bra genomförd tävling förutom lite strul i början.

  Preliminär ekonomisk redovisning klar
  totalt: +9310 kr

  Glenn jobbar för att få iordning en komplett redovisning som han ska visa upp vid nästa styrelsemöte.

 13. Katakurs

 14. 28 deltagare från 9 klubbar

  Resultat: +5214 kr
  Klubben betalar utbildningen av deltagarna från vår egen klubb vilka var 9st som ger en utgift på 2700 kr.

 15. Uthyrning av hallen

 16. Vi har hyrt ut hallen till kriminalvården för träning av självskydd till en kostnad av 500 kr/tillfälle
  Styrelsen beslutar att vi kan fortsätta med detta även i fortsättningen om inte omständigheterna förändras.

 17. Kurser, läger och tävlingar

 18. Ledarutbildning i Vara (6-7/5)
  Sektionsansvariga hör med aktuella instruktörer för eventuellt detlaga i utbildningen.

  Påskläger i Linköping (14-17/4)
  2 intressenter finns nu för deltagande under lördagen. Glenn hör vidare om det finns fler.

  Judodraget i Färgelanda (29/4)
  Andreas och Ivar hör med folk om eventuellt deltagande.

  Sydcup 2 i Ronneby (20/5)
  Andreas jagar intresserade som följer med. Räknar med 1-3 personer.

 19. Övriga frågor

 20. A. Städning
  Ivar ska kolla upp om mer information om en självgående dammsugare

  Nytt skaft till svabben samt diverse tillbehör ska köpas in

  Ivar ska fortsätta att sy mattbitar för att förhindra att damm från kanterna

  B. Ekonomi
  Tony kollar upp om eventuell sparandeform

  Tony kollar även upp marknad för sponsring på hemsidan

  C. Nya bollar är på gång (Ivar)

  D. Glenn ska fixa bilder från ju jutsun till hemsidan.

 21. Nästa möte

 22. 30 april 13:00

 23. Mötets avslutande

 24. Ordföranden förklarade mötet avslutat 15:20


____________________________________
Petri Teileri, Ordförande


____________________________________
Ivar Nilsson, Justerare