Judo i skolan

Ivar Nilsson, Glenn Bardh, Hanna Rehnkvist och Andreas Eckert är i skolan och leker.