Höstterminen startar Måndagen 23/8 kl18 med Judoträning

För mer fortlöpande information se vår facebooksida eller grupp.Budoklubben Yoi är sponsrad av