Med anledning av pågående panemi skjuter vi terminstarten till Måndagen 25/1.

För mer fortlöpande information se vår facebooksida eller grupp.


Budoklubben Yoi är sponsrad av