Med anledning av utbrottet av coronavirus så
vill vi informera om att Budoklubben Yoi
reducerar träningar till utomhusträning Måndagar och Torsdagar kl18:30.

För mer fortlöpande information se vår facebooksida eller grupp.


Budoklubben Yoi är sponsrad av