För mer fortlöpande information se vår facebooksida eller grupp.Budoklubben Yoi är sponsrad av