JU JUTSU KAI
ju jutsu kai | träning | principer | regler | självförsvar | nödvärn

Balans
Ha själv alltid god balans i alla delar av en teknik.
Sträva efter att försätta motståndaren i obalans omedelbart efter angreppet och bibehåll hans obalans tills han är under full kontroll.

Rörelse
Utnyttja alltid motståndarens fart och rörelse i angreppet.
Styr motståndarens rörelser med den egna rörelsen och undvik att få onödiga stopp i tekniken. Vid varje tillfälle en teknik "står still" har motståndaren möjlighet att kontra.
Det är lättare att själv glida undan ett angrepp än att stoppa motståndarens angrepp med styrka.

Uppsikt
Det är viktigt att alltid ha uppsikt åt alla håll under försvarstekniken och under kontrollgreppet för att inte bli angripen av någon annan medan man utför försvarstekniken.

Kontroll
Ha alltid god kontroll i de tekniker som utförs. Med kontroll menas att man inte ger motståndaren möjlighet att angripa på nytt. Man styr själv tekniken fram till kontrollgrepp utan att motståndaren kan påverka resultatet.

Attityd
Det är viktigt att attityden till motståndaren inte är överlägsen och provocerande då detta ofta kan medföra att man underskattar motståndaren. Detta kan då leda till att angreppet blir svårare och att den egna försvarstekniken inte räcker till.