&Nu Status


Mail log för 9 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1681635-0.37324.34097.022.98
obfuscate69681-1.6907.60098.551.45
obfuscate32311-0.8037.60096.883.12
obfuscate29272-2.56725.70093.106.90
obfuscate23230-2.9300.000100.000.00
obfuscate21210-99.8000.000100.000.00
obfuscate21210-21.9050.000100.000.00
obfuscate21210-1.3050.000100.000.00
obfuscate17170-1.2820.000100.000.00
obfuscate16160-2.1500.000100.000.00
obfuscate16160-2.8250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1681635-0.37324.34097.022.98
obfuscate69681-1.6907.60098.551.45
obfuscate32311-0.8037.60096.883.12
obfuscate29272-2.56725.70093.106.90
obfuscate23230-2.9300.000100.000.00
obfuscate21210-99.8000.000100.000.00
obfuscate21210-21.9050.000100.000.00
obfuscate21210-1.3050.000100.000.00
obfuscate17170-1.2820.000100.000.00
obfuscate16160-2.1500.000100.000.00
obfuscate16160-2.8250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1681635-0.37324.34097.022.98
obfuscate29272-2.56725.70093.106.90
obfuscate312-2.10020.40033.3366.67
obfuscate1010.00021.9000.00100.00
obfuscate871-0.9436.10087.5012.50
obfuscate981-25.9139.20088.8911.11
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate32311-0.8037.60096.883.12
obfuscate69681-1.6907.60098.551.45
obfuscate15150-2.2070.000100.000.00
obfuscate220-1.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-107.5500.000100.000.00
obfuscate21210-99.8000.000100.000.00
obfuscate981-25.9139.20088.8911.11
obfuscate21210-21.9050.000100.000.00
obfuscate660-18.2670.000100.000.00
obfuscate110-4.4000.000100.000.00
obfuscate440-3.8250.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate23230-2.9300.000100.000.00
obfuscate16160-2.8250.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29272-2.56725.70093.106.90
obfuscate1681635-0.37324.34097.022.98
obfuscate1010.00021.9000.00100.00
obfuscate312-2.10020.40033.3366.67
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate981-25.9139.20088.8911.11
obfuscate32311-0.8037.60096.883.12
obfuscate69681-1.6907.60098.551.45
obfuscate871-0.9436.10087.5012.50
obfuscate15150-2.2070.000100.000.00
obfuscate220-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-2.2070.000100.000.00
obfuscate220-1.1000.000100.000.00
obfuscate12120-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate16160-2.1500.000100.000.00
obfuscate770-1.8290.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate21210-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-4.4000.000100.000.00
obfuscate21210-21.9050.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00021.9000.00100.00
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate312-2.10020.40033.3366.67
obfuscate871-0.9436.10087.5012.50
obfuscate981-25.9139.20088.8911.11
obfuscate29272-2.56725.70093.106.90
obfuscate32311-0.8037.60096.883.12
obfuscate1681635-0.37324.34097.022.98
obfuscate69681-1.6907.60098.551.45
obfuscate15150-2.2070.000100.000.00
obfuscate220-1.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 43.3 var:
Tue Jul 9 10:23:38 2024; Spam; 43.3; obfuscate; FABIAN ASSOCIATES; JUNK ESTATE FINAL NOTICE; ...
Mest Ham med ratio -108.9 var:
Tue Jul 9 06:33:55 2024; Mail; -108.9; obfuscate; UTF-8BRWxpc2FiZXRoIHDDpSBGYWNlYm9vaw ; UTF-8B8JThCBFbGlzYWJldGggS3Jp; ...

15 st Spam och 608 st Ham ger totalt 623 st Mail (02% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.3800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jul 10 11:37:00 EDT 2024