&Nu Status


Mail log för 8 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18217111-0.26630.82793.966.04
obfuscate49463-2.3438.00093.886.12
obfuscate30300-1.5970.000100.000.00
obfuscate26260-2.1770.000100.000.00
obfuscate24231-2.03540.20095.834.17
obfuscate24231-5.5008.10095.834.17
obfuscate23230-1.9520.000100.000.00
obfuscate21201-1.01027.00095.244.76
obfuscate18180-1.6390.000100.000.00
obfuscate18180-18.5560.000100.000.00
obfuscate15141-1.22914.60093.336.67

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18217111-0.26630.82793.966.04
obfuscate49463-2.3438.00093.886.12
obfuscate30300-1.5970.000100.000.00
obfuscate26260-2.1770.000100.000.00
obfuscate24231-2.03540.20095.834.17
obfuscate23230-1.9520.000100.000.00
obfuscate24231-5.5008.10095.834.17
obfuscate21201-1.01027.00095.244.76
obfuscate18180-1.6390.000100.000.00
obfuscate18180-18.5560.000100.000.00
obfuscate14140-0.6790.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18217111-0.26630.82793.966.04
obfuscate49463-2.3438.00093.886.12
obfuscate3030.00013.4330.00100.00
obfuscate972-1.68628.60077.7822.22
obfuscate24231-2.03540.20095.834.17
obfuscate15141-1.22914.60093.336.67
obfuscate1010.00014.6000.00100.00
obfuscate321-57.2506.00066.6733.33
obfuscate1010.00011.9000.00100.00
obfuscate761-3.0336.00085.7114.29
obfuscate651-21.6407.50083.3316.67

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.8000.000100.000.00
obfuscate13130-99.8000.000100.000.00
obfuscate321-57.2506.00066.6733.33
obfuscate651-21.6407.50083.3316.67
obfuscate660-19.1670.000100.000.00
obfuscate18180-18.5560.000100.000.00
obfuscate24231-5.5008.10095.834.17
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate761-3.0336.00085.7114.29
obfuscate871-2.71418.10087.5012.50
obfuscate49463-2.3438.00093.886.12

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24231-2.03540.20095.834.17
obfuscate18217111-0.26630.82793.966.04
obfuscate972-1.68628.60077.7822.22
obfuscate21201-1.01027.00095.244.76
obfuscate871-2.71418.10087.5012.50
obfuscate15141-1.22914.60093.336.67
obfuscate1010.00014.6000.00100.00
obfuscate3030.00013.4330.00100.00
obfuscate1010.00011.9000.00100.00
obfuscate24231-5.5008.10095.834.17
obfuscate49463-2.3438.00093.886.12

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-0.6790.000100.000.00
obfuscate330-0.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.9170.000100.000.00
obfuscate23230-1.9520.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate30300-1.5970.000100.000.00
obfuscate660-2.3170.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00014.6000.00100.00
obfuscate1010.00011.9000.00100.00
obfuscate3030.00013.4330.00100.00
obfuscate321-57.2506.00066.6733.33
obfuscate972-1.68628.60077.7822.22
obfuscate651-21.6407.50083.3316.67
obfuscate761-3.0336.00085.7114.29
obfuscate871-2.71418.10087.5012.50
obfuscate15141-1.22914.60093.336.67
obfuscate49463-2.3438.00093.886.12
obfuscate18217111-0.26630.82793.966.04

Mest Spam med ratio 50.4 var:
Mon Jul 8 07:23:58 2024; Spam; 50.4; obfuscate; FABIAN ASSOCIATES; JUNK FINAL ESTATE NOTICE; ...
Mest Ham med ratio -109 var:
Mon Jul 8 15:31:31 2024; Mail; -109; obfuscate; Facebook ; Du har 16 aviseringar om Elisabeth och andra; ...

29 st Spam och 566 st Ham ger totalt 595 st Mail (04% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 21.1931


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 9 11:37:00 EDT 2024