&Nu Status


Mail log för 7 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17416410-1.40229.85094.255.75
obfuscate51510-1.7250.000100.000.00
obfuscate37334-1.1128.60089.1910.81
obfuscate26251-2.1369.90096.153.85
obfuscate21210-99.8000.000100.000.00
obfuscate21210-1.1810.000100.000.00
obfuscate21210-15.8290.000100.000.00
obfuscate20200-2.8150.000100.000.00
obfuscate20200-11.9350.000100.000.00
obfuscate18180-1.1610.000100.000.00
obfuscate18171-1.2008.90094.445.56

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17416410-1.40229.85094.255.75
obfuscate51510-1.7250.000100.000.00
obfuscate37334-1.1128.60089.1910.81
obfuscate26251-2.1369.90096.153.85
obfuscate21210-99.8000.000100.000.00
obfuscate21210-1.1810.000100.000.00
obfuscate21210-15.8290.000100.000.00
obfuscate20200-2.8150.000100.000.00
obfuscate20200-11.9350.000100.000.00
obfuscate18180-1.1610.000100.000.00
obfuscate18171-1.2008.90094.445.56

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17416410-1.40229.85094.255.75
obfuscate37334-1.1128.60089.1910.81
obfuscate2020.00010.2500.00100.00
obfuscate2110.3007.50050.0050.00
obfuscate26251-2.1369.90096.153.85
obfuscate18171-1.2008.90094.445.56
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate211-9.40027.20050.0050.00
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate6510.48032.70083.3316.67
obfuscate871-1.88610.60087.5012.50

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21210-99.8000.000100.000.00
obfuscate880-27.5000.000100.000.00
obfuscate21210-15.8290.000100.000.00
obfuscate20200-11.9350.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate211-9.40027.20050.0050.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate20200-2.8150.000100.000.00
obfuscate26251-2.1369.90096.153.85
obfuscate990-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6510.48032.70083.3316.67
obfuscate17416410-1.40229.85094.255.75
obfuscate211-9.40027.20050.0050.00
obfuscate871-1.88610.60087.5012.50
obfuscate2110.50010.60050.0050.00
obfuscate2020.00010.2500.00100.00
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate26251-2.1369.90096.153.85
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate18171-1.2008.90094.445.56
obfuscate37334-1.1128.60089.1910.81

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-0.9830.000100.000.00
obfuscate11110-1.1820.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate20200-2.8150.000100.000.00
obfuscate13130-1.4540.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate18180-1.1610.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate11110-0.9820.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00010.2500.00100.00
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate2110.3007.50050.0050.00
obfuscate211-9.40027.20050.0050.00
obfuscate2110.50010.60050.0050.00
obfuscate6510.48032.70083.3316.67
obfuscate871-1.88610.60087.5012.50
obfuscate37334-1.1128.60089.1910.81
obfuscate17416410-1.40229.85094.255.75
obfuscate18171-1.2008.90094.445.56

Mest Spam med ratio 46 var:
Sun Jul 7 21:00:23 2024; Spam; 46; obfuscate; MORGAN ASSOCIATES; JUNK ESTATE FINAL NOTICE; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Sun Jul 7 10:18:05 2024; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BNTcwNjEzIMOkciBkaW4gaw; ...

25 st Spam och 566 st Ham ger totalt 591 st Mail (04% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 19.2160


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jul 8 11:37:00 EDT 2024