&Nu Status


Mail log för 6 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate168153150.26729.34791.078.93
obfuscate33321-2.6067.60096.973.03
obfuscate27207-1.68510.94374.0725.93
obfuscate23221-5.7868.10095.654.35
obfuscate18171-2.08810.60094.445.56
obfuscate14131-2.2386.30092.867.14
obfuscate13130-1.0310.000100.000.00
obfuscate111100.2000.000100.000.00
obfuscate11110-30.3090.000100.000.00
obfuscate880-14.6750.000100.000.00
obfuscate880-2.6250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate168153150.26729.34791.078.93
obfuscate33321-2.6067.60096.973.03
obfuscate23221-5.7868.10095.654.35
obfuscate27207-1.68510.94374.0725.93
obfuscate18171-2.08810.60094.445.56
obfuscate13130-1.0310.000100.000.00
obfuscate14131-2.2386.30092.867.14
obfuscate111100.2000.000100.000.00
obfuscate11110-30.3090.000100.000.00
obfuscate880-14.6750.000100.000.00
obfuscate880-2.6250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate168153150.26729.34791.078.93
obfuscate27207-1.68510.94374.0725.93
obfuscate3030.00012.3670.00100.00
obfuscate642-3.20013.30066.6733.33
obfuscate761-0.41710.60085.7114.29
obfuscate761-1.00010.80085.7114.29
obfuscate33321-2.6067.60096.973.03
obfuscate651-0.38010.60083.3316.67
obfuscate14131-2.2386.30092.867.14
obfuscate18171-2.08810.60094.445.56
obfuscate4310.86721.60075.0025.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-30.9860.000100.000.00
obfuscate11110-30.3090.000100.000.00
obfuscate880-14.6750.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate23221-5.7868.10095.654.35
obfuscate330-5.5670.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate880-3.9000.000100.000.00
obfuscate642-3.20013.30066.6733.33
obfuscate880-2.6250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate168153150.26729.34791.078.93
obfuscate4310.86721.60075.0025.00
obfuscate642-3.20013.30066.6733.33
obfuscate3030.00012.3670.00100.00
obfuscate27207-1.68510.94374.0725.93
obfuscate761-1.00010.80085.7114.29
obfuscate761-0.41710.60085.7114.29
obfuscate651-0.38010.60083.3316.67
obfuscate18171-2.08810.60094.445.56
obfuscate23221-5.7868.10095.654.35
obfuscate33321-2.6067.60096.973.03

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-1.0310.000100.000.00
obfuscate330-5.5670.000100.000.00
obfuscate220-1.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.2860.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate880-14.6750.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate880-2.6250.000100.000.00
obfuscate111100.2000.000100.000.00
obfuscate660-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00012.3670.00100.00
obfuscate642-3.20013.30066.6733.33
obfuscate27207-1.68510.94374.0725.93
obfuscate4310.86721.60075.0025.00
obfuscate651-0.38010.60083.3316.67
obfuscate761-0.41710.60085.7114.29
obfuscate761-1.00010.80085.7114.29
obfuscate168153150.26729.34791.078.93
obfuscate14131-2.2386.30092.867.14
obfuscate18171-2.08810.60094.445.56
obfuscate23221-5.7868.10095.654.35

Mest Spam med ratio 40.5 var:
Sat Jul 6 04:44:23 2024; Spam; 40.5; obfuscate; utf-8B44Kk44Kq44Oz44Oa44Kk ; JUNK utf-8BNaciOOBlOiriaxgumhjeOBruOBiuefpeOCieOBm...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Jul 6 03:04:10 2024; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRWxpc2FiZXRoIHDDpSBGYWNlYm9vaw ; UTF-8B8JSrCwgRWxpc2FiZXRoIEty; ...

35 st Spam och 405 st Ham ger totalt 440 st Mail (07% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 19.0486


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jul 7 11:37:00 EDT 2024