&Nu Status


Mail log för 5 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18918270.60831.21496.303.70
obfuscate50491-1.8338.10098.002.00
obfuscate36360-1.7310.000100.000.00
obfuscate30282-1.59310.95093.336.67
obfuscate25250-0.6720.000100.000.00
obfuscate24240-1.0330.000100.000.00
obfuscate24240-1.9130.000100.000.00
obfuscate22211-16.2298.10095.454.55
obfuscate18171-0.9248.10094.445.56
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate15150-2.2470.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18918270.60831.21496.303.70
obfuscate50491-1.8338.10098.002.00
obfuscate36360-1.7310.000100.000.00
obfuscate30282-1.59310.95093.336.67
obfuscate25250-0.6720.000100.000.00
obfuscate24240-1.0330.000100.000.00
obfuscate24240-1.9130.000100.000.00
obfuscate22211-16.2298.10095.454.55
obfuscate18171-0.9248.10094.445.56
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate15150-2.2470.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18918270.60831.21496.303.70
obfuscate30282-1.59310.95093.336.67
obfuscate312-4.3006.00033.3366.67
obfuscate12111-0.6006.10091.678.33
obfuscate22211-16.2298.10095.454.55
obfuscate50491-1.8338.10098.002.00
obfuscate761-0.90011.10085.7114.29
obfuscate13121-1.32516.10092.317.69
obfuscate18171-0.9248.10094.445.56
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate111100.8180.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate22211-16.2298.10095.454.55
obfuscate440-4.9750.000100.000.00
obfuscate312-4.3006.00033.3366.67
obfuscate660-4.3000.000100.000.00
obfuscate550-3.1200.000100.000.00
obfuscate13130-2.2620.000100.000.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate15150-2.2470.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18918270.60831.21496.303.70
obfuscate13121-1.32516.10092.317.69
obfuscate761-0.90011.10085.7114.29
obfuscate30282-1.59310.95093.336.67
obfuscate22211-16.2298.10095.454.55
obfuscate50491-1.8338.10098.002.00
obfuscate18171-0.9248.10094.445.56
obfuscate12111-0.6006.10091.678.33
obfuscate312-4.3006.00033.3366.67
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate111100.8180.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate111100.8180.000100.000.00
obfuscate880-1.0870.000100.000.00
obfuscate13130-2.2620.000100.000.00
obfuscate24240-1.0330.000100.000.00
obfuscate36360-1.7310.000100.000.00
obfuscate3300.0330.000100.000.00
obfuscate14140-1.3360.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate25250-0.6720.000100.000.00
obfuscate12120-1.5670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate312-4.3006.00033.3366.67
obfuscate761-0.90011.10085.7114.29
obfuscate12111-0.6006.10091.678.33
obfuscate13121-1.32516.10092.317.69
obfuscate30282-1.59310.95093.336.67
obfuscate18171-0.9248.10094.445.56
obfuscate22211-16.2298.10095.454.55
obfuscate18918270.60831.21496.303.70
obfuscate50491-1.8338.10098.002.00
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate111100.8180.000100.000.00

Mest Spam med ratio 37.5 var:
Fri Jul 5 04:28:45 2024; Spam; 37.5; obfuscate; American Express ; JUNK utf-8BW0FNRVJJQ0FOIEVYUFJFU1NdIOOBlAutf-8B6KuL5rGC6YeR...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Jul 5 10:50:59 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVG9tbXkgTmlsc29uIGhh; ...

17 st Spam och 610 st Ham ger totalt 627 st Mail (02% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.2353


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jul 6 11:37:00 EDT 2024