&Nu Status


Mail log för 4 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13212390.35823.50093.186.82
obfuscate61592-1.9058.10096.723.28
obfuscate43421-6.91210.60097.672.33
obfuscate36333-1.0828.06791.678.33
obfuscate28280-2.1710.000100.000.00
obfuscate25250-1.2760.000100.000.00
obfuscate22220-1.3360.000100.000.00
obfuscate22211-1.7388.10095.454.55
obfuscate22220-6.2500.000100.000.00
obfuscate18180-1.9280.000100.000.00
obfuscate17170-2.0350.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13212390.35823.50093.186.82
obfuscate61592-1.9058.10096.723.28
obfuscate43421-6.91210.60097.672.33
obfuscate36333-1.0828.06791.678.33
obfuscate28280-2.1710.000100.000.00
obfuscate25250-1.2760.000100.000.00
obfuscate22220-1.3360.000100.000.00
obfuscate22220-6.2500.000100.000.00
obfuscate22211-1.7388.10095.454.55
obfuscate18180-1.9280.000100.000.00
obfuscate17170-2.0350.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13212390.35823.50093.186.82
obfuscate36333-1.0828.06791.678.33
obfuscate312-0.40031.60033.3366.67
obfuscate972-1.25716.25077.7822.22
obfuscate13112-1.2099.00084.6215.38
obfuscate61592-1.9058.10096.723.28
obfuscate761-1.95010.00085.7114.29
obfuscate1091-12.34410.80090.0010.00
obfuscate22211-1.7388.10095.454.55
obfuscate651-0.56010.60083.3316.67
obfuscate43421-6.91210.60097.672.33

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-55.6000.000100.000.00
obfuscate880-13.3380.000100.000.00
obfuscate1091-12.34410.80090.0010.00
obfuscate43421-6.91210.60097.672.33
obfuscate22220-6.2500.000100.000.00
obfuscate13130-2.3080.000100.000.00
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate28280-2.1710.000100.000.00
obfuscate12120-2.0670.000100.000.00
obfuscate17170-2.0350.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate312-0.40031.60033.3366.67
obfuscate13212390.35823.50093.186.82
obfuscate972-1.25716.25077.7822.22
obfuscate1091-12.34410.80090.0010.00
obfuscate651-0.56010.60083.3316.67
obfuscate43421-6.91210.60097.672.33
obfuscate761-1.95010.00085.7114.29
obfuscate13112-1.2099.00084.6215.38
obfuscate22211-1.7388.10095.454.55
obfuscate61592-1.9058.10096.723.28
obfuscate36333-1.0828.06791.678.33

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-1.3360.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate15150-1.7800.000100.000.00
obfuscate220-55.6000.000100.000.00
obfuscate220-0.4000.000100.000.00
obfuscate25250-1.2760.000100.000.00
obfuscate12120-2.0670.000100.000.00
obfuscate880-13.3380.000100.000.00
obfuscate13130-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate312-0.40031.60033.3366.67
obfuscate972-1.25716.25077.7822.22
obfuscate651-0.56010.60083.3316.67
obfuscate13112-1.2099.00084.6215.38
obfuscate761-1.95010.00085.7114.29
obfuscate1091-12.34410.80090.0010.00
obfuscate36333-1.0828.06791.678.33
obfuscate13212390.35823.50093.186.82
obfuscate22211-1.7388.10095.454.55
obfuscate61592-1.9058.10096.723.28
obfuscate43421-6.91210.60097.672.33

Mest Spam med ratio 41.5 var:
Thu Jul 4 01:36:15 2024; Spam; 41.5; obfuscate; utf-8qVIEWCARD ; JUNK utf-8b44GU5Yip55So5piO57Sw5pu05paw44Gu44GK55l44KJ44Gb; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Jul 4 15:59:42 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCDguJXguYnguK3guIfguJfguLPguKfguLHguJnguJnguLXguYkg; ...

25 st Spam och 602 st Ham ger totalt 627 st Mail (03% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.6280


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jul 5 11:37:00 EDT 2024