&Nu Status


Mail log för 3 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19518780.16824.05095.904.10
obfuscate66615-2.0628.24092.427.58
obfuscate38371-3.49713.20097.372.63
obfuscate36351-1.3118.10097.222.78
obfuscate33303-2.05710.36790.919.09
obfuscate28280-0.0570.000100.000.00
obfuscate28271-1.9267.50096.433.57
obfuscate26260-1.3850.000100.000.00
obfuscate23230-99.8000.000100.000.00
obfuscate22220-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-1.2050.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19518780.16824.05095.904.10
obfuscate66615-2.0628.24092.427.58
obfuscate38371-3.49713.20097.372.63
obfuscate36351-1.3118.10097.222.78
obfuscate33303-2.05710.36790.919.09
obfuscate28280-0.0570.000100.000.00
obfuscate28271-1.9267.50096.433.57
obfuscate26260-1.3850.000100.000.00
obfuscate23230-99.8000.000100.000.00
obfuscate22220-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-1.2050.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19518780.16824.05095.904.10
obfuscate66615-2.0628.24092.427.58
obfuscate33303-2.05710.36790.919.09
obfuscate1293-32.96711.23375.0025.00
obfuscate16133-2.0859.56781.2518.75
obfuscate7520.38022.70071.4328.57
obfuscate1010.0008.6000.00100.00
obfuscate651-0.78015.80083.3316.67
obfuscate38371-3.49713.20097.372.63
obfuscate211-4.3006.00050.0050.00
obfuscate541-81.3007.20080.0020.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-99.8000.000100.000.00
obfuscate541-81.3007.20080.0020.00
obfuscate1293-32.96711.23375.0025.00
obfuscate18180-18.7330.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate211-4.3006.00050.0050.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate38371-3.49713.20097.372.63
obfuscate18171-2.49410.60094.445.56
obfuscate110-2.3000.000100.000.00
obfuscate16133-2.0859.56781.2518.75

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-0.53330.70075.0025.00
obfuscate1010.00025.5000.00100.00
obfuscate19518780.16824.05095.904.10
obfuscate7520.38022.70071.4328.57
obfuscate651-0.78015.80083.3316.67
obfuscate38371-3.49713.20097.372.63
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate1293-32.96711.23375.0025.00
obfuscate18171-2.49410.60094.445.56
obfuscate33303-2.05710.36790.919.09
obfuscate16133-2.0859.56781.2518.75

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-1.4940.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate11110-1.0820.000100.000.00
obfuscate22220-0.1000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.9000.000100.000.00
obfuscate28280-0.0570.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate23230-99.8000.000100.000.00
obfuscate990-0.4440.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.6000.00100.00
obfuscate1010.00011.6000.00100.00
obfuscate1010.00025.5000.00100.00
obfuscate1010.0008.8000.00100.00
obfuscate211-4.3006.00050.0050.00
obfuscate7520.38022.70071.4328.57
obfuscate1293-32.96711.23375.0025.00
obfuscate431-0.53330.70075.0025.00
obfuscate541-81.3007.20080.0020.00
obfuscate16133-2.0859.56781.2518.75
obfuscate651-0.78015.80083.3316.67

Mest Spam med ratio 41.2 var:
Wed Jul 3 17:46:05 2024; Spam; 41.2; obfuscate; Amazon.co.jp ; JUNK utf-8B44CQ6YeN6KaB44Gq44GK55l44KJ44Gb44CR44GK5a6i5qeY44Gu4...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Jul 3 04:55:34 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSW5sb2dnbmluZ3N2YXJu; ...

38 st Spam och 718 st Ham ger totalt 756 st Mail (05% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.2526


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jul 4 11:37:00 EDT 2024