&Nu Status


Mail log för 2 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18016317-0.08829.40090.569.44
obfuscate57570-1.6040.000100.000.00
obfuscate32293-0.6218.10090.629.38
obfuscate24231-1.9308.10095.834.17
obfuscate23221-1.9868.10095.654.35
obfuscate22220-1.7680.000100.000.00
obfuscate21210-1.2670.000100.000.00
obfuscate19190-1.2950.000100.000.00
obfuscate18180-12.8890.000100.000.00
obfuscate17170-0.9470.000100.000.00
obfuscate161600.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18016317-0.08829.40090.569.44
obfuscate57570-1.6040.000100.000.00
obfuscate32293-0.6218.10090.629.38
obfuscate24231-1.9308.10095.834.17
obfuscate23221-1.9868.10095.654.35
obfuscate22220-1.7680.000100.000.00
obfuscate21210-1.2670.000100.000.00
obfuscate19190-1.2950.000100.000.00
obfuscate18180-12.8890.000100.000.00
obfuscate17170-0.9470.000100.000.00
obfuscate161600.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18016317-0.08829.40090.569.44
obfuscate32293-0.6218.10090.629.38
obfuscate1293-23.76745.00075.0025.00
obfuscate2020.00010.4000.00100.00
obfuscate2020.00010.3500.00100.00
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate12111-0.5276.10091.678.33
obfuscate321-2.4008.40066.6733.33
obfuscate24231-1.9308.10095.834.17
obfuscate981-1.76314.60088.8911.11
obfuscate14131-1.37710.80092.867.14

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-99.8000.000100.000.00
obfuscate1293-23.76745.00075.0025.00
obfuscate13130-17.6620.000100.000.00
obfuscate18180-12.8890.000100.000.00
obfuscate110-10.7000.000100.000.00
obfuscate110-9.8000.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate651-3.34038.90083.3316.67
obfuscate550-3.3200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1293-23.76745.00075.0025.00
obfuscate651-3.34038.90083.3316.67
obfuscate18016317-0.08829.40090.569.44
obfuscate981-1.76314.60088.8911.11
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate14131-1.37710.80092.867.14
obfuscate11101-0.13010.60090.919.09
obfuscate2020.00010.4000.00100.00
obfuscate2020.00010.3500.00100.00
obfuscate321-2.4008.40066.6733.33

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.2860.000100.000.00
obfuscate21210-1.2670.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-3.3200.000100.000.00
obfuscate110-9.8000.000100.000.00
obfuscate4400.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate19190-1.2950.000100.000.00
obfuscate14140-1.3290.000100.000.00
obfuscate14140-1.3860.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate2020.00010.4000.00100.00
obfuscate2020.00010.3500.00100.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate321-2.4008.40066.6733.33
obfuscate1293-23.76745.00075.0025.00
obfuscate651-3.34038.90083.3316.67
obfuscate981-1.76314.60088.8911.11
obfuscate18016317-0.08829.40090.569.44
obfuscate32293-0.6218.10090.629.38

Mest Spam med ratio 46.8 var:
Tue Jul 2 04:13:40 2024; Spam; 46.8; obfuscate; MORGAN ASSOCIATES; JUNK ESTATE FINAL NOTICE; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Tue Jul 2 03:28:28 2024; Mail; -107.6; obfuscate; Asko on Facebook ; UTF-8B8JSrCBBc2tvIEt1cmplbmth; ...

38 st Spam och 591 st Ham ger totalt 629 st Mail (06% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 22.0789


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jul 3 11:37:00 EDT 2024