&Nu Status


Mail log för 1 Juli - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate258226320.20834.64187.6012.40
obfuscate63621-1.8136.80098.411.59
obfuscate34331-2.19138.70097.062.94
obfuscate28271-2.35231.40096.433.57
obfuscate28271-1.0488.10096.433.57
obfuscate26224-1.6367.20084.6215.38
obfuscate25250-1.9240.000100.000.00
obfuscate20200-0.9950.000100.000.00
obfuscate17170-7.0590.000100.000.00
obfuscate17161-2.5258.10094.125.88
obfuscate17170-1.4000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate258226320.20834.64187.6012.40
obfuscate63621-1.8136.80098.411.59
obfuscate34331-2.19138.70097.062.94
obfuscate28271-2.35231.40096.433.57
obfuscate28271-1.0488.10096.433.57
obfuscate25250-1.9240.000100.000.00
obfuscate26224-1.6367.20084.6215.38
obfuscate20200-0.9950.000100.000.00
obfuscate17170-7.0590.000100.000.00
obfuscate17170-1.4000.000100.000.00
obfuscate17161-2.5258.10094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate258226320.20834.64187.6012.40
obfuscate26224-1.6367.20084.6215.38
obfuscate523-2.30018.36740.0060.00
obfuscate2020.00032.0500.00100.00
obfuscate1010.00044.4000.00100.00
obfuscate63621-1.8136.80098.411.59
obfuscate1010.00031.4000.00100.00
obfuscate15141-2.15043.00093.336.67
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate981-0.31243.00088.8911.11

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-54.6500.000100.000.00
obfuscate871-30.65746.60087.5012.50
obfuscate761-17.2678.20085.7114.29
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate17170-7.0590.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate550-2.6000.000100.000.00
obfuscate17161-2.5258.10094.125.88
obfuscate660-2.4170.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-30.65746.60087.5012.50
obfuscate1010.00044.4000.00100.00
obfuscate15141-2.15043.00093.336.67
obfuscate981-0.31243.00088.8911.11
obfuscate211-2.10043.00050.0050.00
obfuscate211-2.10043.00050.0050.00
obfuscate34331-2.19138.70097.062.94
obfuscate258226320.20834.64187.6012.40
obfuscate2020.00032.0500.00100.00
obfuscate1010.00031.4000.00100.00
obfuscate1010.00031.4000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.1000.000100.000.00
obfuscate660-2.4170.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate20200-0.9950.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate17170-7.0590.000100.000.00
obfuscate25250-1.9240.000100.000.00
obfuscate12120-0.8250.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00044.4000.00100.00
obfuscate1010.00031.4000.00100.00
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate2020.00032.0500.00100.00
obfuscate1010.00031.4000.00100.00
obfuscate523-2.30018.36740.0060.00
obfuscate211-1.80028.70050.0050.00
obfuscate211-2.10043.00050.0050.00
obfuscate211-2.10043.00050.0050.00
obfuscate211-0.40011.90050.0050.00

Mest Spam med ratio 46.6 var:
Mon Jul 1 14:48:11 2024; Spam; 46.6; obfuscate; ; JUNK I own very sensitive information about your web activities; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Jul 1 15:38:32 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Katarina on Facebook ; UTF-8B8JSrCBLYXRhcmluYSBPaGxz; ...

61 st Spam och 650 st Ham ger totalt 711 st Mail (08% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.8148


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 2 11:37:00 EDT 2024