&Nu Status


Mail log för Juni - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66826469213-2.29127.47496.813.19
obfuscate1510148426-1.8399.76998.281.72
obfuscate1048102127-1.7158.37097.422.58
obfuscate84382914-3.01811.92998.341.66
obfuscate77276012-1.73917.83398.451.55
obfuscate61960910-1.95611.70098.381.62
obfuscate6146113-1.0058.33399.510.49
obfuscate56954821-1.51810.28696.313.69
obfuscate5685671-1.47831.00099.820.18
obfuscate5405337-3.96611.85798.701.30
obfuscate4914874-2.34323.25099.190.81

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66826469213-2.29127.47496.813.19
obfuscate1510148426-1.8399.76998.281.72
obfuscate1048102127-1.7158.37097.422.58
obfuscate84382914-3.01811.92998.341.66
obfuscate77276012-1.73917.83398.451.55
obfuscate6146113-1.0058.33399.510.49
obfuscate61960910-1.95611.70098.381.62
obfuscate5685671-1.47831.00099.820.18
obfuscate56954821-1.51810.28696.313.69
obfuscate5405337-3.96611.85798.701.30
obfuscate4914874-2.34323.25099.190.81

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66826469213-2.29127.47496.813.19
obfuscate1048102127-1.7158.37097.422.58
obfuscate1510148426-1.8399.76998.281.72
obfuscate56954821-1.51810.28696.313.69
obfuscate1108921-0.95529.71480.9119.09
obfuscate216150.50015.60028.5771.43
obfuscate84382914-3.01811.92998.341.66
obfuscate20018614-6.89815.64393.007.00
obfuscate456443130.0028.69297.152.85
obfuscate1119813-1.66324.07788.2911.71
obfuscate30929613-1.2099.07795.794.21

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4614610-99.8550.000100.000.00
obfuscate57543-15.00038.00094.745.26
obfuscate17916811-12.83316.72793.856.15
obfuscate440-10.5000.000100.000.00
obfuscate660-10.1670.000100.000.00
obfuscate37289-8.00014.66775.6824.32
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate20018614-6.89815.64393.007.00
obfuscate211-6.00035.00050.0050.00
obfuscate70700-4.8000.000100.000.00
obfuscate440-4.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2852841-0.95446.00099.650.35
obfuscate2020.00042.0000.00100.00
obfuscate532-0.33339.00060.0040.00
obfuscate642-1.00038.50066.6733.33
obfuscate57543-15.00038.00094.745.26
obfuscate211-6.00035.00050.0050.00
obfuscate3030.00034.0000.00100.00
obfuscate5321.33332.00060.0040.00
obfuscate3863851-1.73831.00099.740.26
obfuscate5685671-1.47831.00099.820.18
obfuscate1108921-0.95529.71480.9119.09

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-10.1670.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate70700-4.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00034.0000.00100.00
obfuscate3030.00029.3330.00100.00
obfuscate110110.00012.5450.00100.00
obfuscate2020.00042.0000.00100.00
obfuscate6060.00014.0000.00100.00
obfuscate121111.00012.2738.3391.67
obfuscate111102.00016.4009.0990.91
obfuscate216150.50015.60028.5771.43
obfuscate6240.00021.00033.3366.67
obfuscate211-6.00035.00050.0050.00
obfuscate19118-1.00027.62557.8942.11

Mest Spam med ratio 52.2 var:
Wed Jun 19 16:56:14 2024; Spam; 52.2; obfuscate; MR.DAVID GREENE.; JUNK [ SPAM ] (24.4) ATTENTION Valued Beneficiary.;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Jun 1 01:06:15 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Darren on Facebook ; UTF-8B8JSrCBEYXJyZW4gQSBGb3Jz;

581 st Spam och 20379 st Ham ger totalt 20960 st Mail (02% spam) till 87 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 19.9002


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 2 11:42:00 EDT 2024