&Nu Status


Mail log för 14 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2292272-1.05618.00099.130.87
obfuscate60591-1.8928.10098.331.67
obfuscate37370-4.5890.000100.000.00
obfuscate33321-2.1729.60096.973.03
obfuscate27270-6.3520.000100.000.00
obfuscate23230-1.2480.000100.000.00
obfuscate20200-1.1150.000100.000.00
obfuscate18180-1.0890.000100.000.00
obfuscate16160-2.8190.000100.000.00
obfuscate16151-1.3136.20093.756.25
obfuscate14140-1.0570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2292272-1.05618.00099.130.87
obfuscate60591-1.8928.10098.331.67
obfuscate37370-4.5890.000100.000.00
obfuscate33321-2.1729.60096.973.03
obfuscate27270-6.3520.000100.000.00
obfuscate23230-1.2480.000100.000.00
obfuscate20200-1.1150.000100.000.00
obfuscate18180-1.0890.000100.000.00
obfuscate16160-2.8190.000100.000.00
obfuscate16151-1.3136.20093.756.25
obfuscate14140-1.0570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2292272-1.05618.00099.130.87
obfuscate1010.00015.5000.00100.00
obfuscate60591-1.8928.10098.331.67
obfuscate1010.00017.1000.00100.00
obfuscate761-2.0679.90085.7114.29
obfuscate33321-2.1729.60096.973.03
obfuscate16151-1.3136.20093.756.25
obfuscate27270-6.3520.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate37370-4.5890.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-53.1000.000100.000.00
obfuscate27270-6.3520.000100.000.00
obfuscate110-5.3000.000100.000.00
obfuscate37370-4.5890.000100.000.00
obfuscate550-3.8600.000100.000.00
obfuscate880-3.7500.000100.000.00
obfuscate13130-3.5150.000100.000.00
obfuscate770-3.1290.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate16160-2.8190.000100.000.00
obfuscate770-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2292272-1.05618.00099.130.87
obfuscate1010.00017.1000.00100.00
obfuscate1010.00015.5000.00100.00
obfuscate761-2.0679.90085.7114.29
obfuscate33321-2.1729.60096.973.03
obfuscate60591-1.8928.10098.331.67
obfuscate16151-1.3136.20093.756.25
obfuscate27270-6.3520.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate37370-4.5890.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27270-6.3520.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate37370-4.5890.000100.000.00
obfuscate220-53.1000.000100.000.00
obfuscate550-3.8600.000100.000.00
obfuscate880-1.5620.000100.000.00
obfuscate990-0.8330.000100.000.00
obfuscate770-3.1290.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate880-3.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00015.5000.00100.00
obfuscate1010.00017.1000.00100.00
obfuscate761-2.0679.90085.7114.29
obfuscate16151-1.3136.20093.756.25
obfuscate33321-2.1729.60096.973.03
obfuscate60591-1.8928.10098.331.67
obfuscate2292272-1.05618.00099.130.87
obfuscate27270-6.3520.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate37370-4.5890.000100.000.00

Mest Spam med ratio 21.3 var:
Tue May 14 00:38:50 2024; Spam; 21.3; obfuscate; MRS MONICA LENCE ; JUNK BE OFFICIALLY INFORMED ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue May 14 02:02:28 2024; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8B8JUtSBGYWNlYm9vayBVcGRhdGVz ; You have 239 notifications about Mike and others...

8 st Spam och 655 st Ham ger totalt 663 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.8000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 15 11:37:00 EDT 2024