&Nu Status


Mail log för 13 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1991972-0.4697.95098.991.01
obfuscate47470-2.0700.000100.000.00
obfuscate28253-1.3528.23389.2910.71
obfuscate28280-2.1610.000100.000.00
obfuscate21210-2.4760.000100.000.00
obfuscate21210-2.1240.000100.000.00
obfuscate18171-1.5416.00094.445.56
obfuscate17170-7.7060.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate15150-3.0470.000100.000.00
obfuscate14140-1.1500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1991972-0.4697.95098.991.01
obfuscate47470-2.0700.000100.000.00
obfuscate28280-2.1610.000100.000.00
obfuscate28253-1.3528.23389.2910.71
obfuscate21210-2.4760.000100.000.00
obfuscate21210-2.1240.000100.000.00
obfuscate18171-1.5416.00094.445.56
obfuscate17170-7.7060.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate15150-3.0470.000100.000.00
obfuscate14140-1.1500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28253-1.3528.23389.2910.71
obfuscate1991972-0.4697.95098.991.01
obfuscate18171-1.5416.00094.445.56
obfuscate990-1.5330.000100.000.00
obfuscate21210-2.4760.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4100.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-27.2750.000100.000.00
obfuscate550-22.7800.000100.000.00
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate17170-7.7060.000100.000.00
obfuscate440-5.3000.000100.000.00
obfuscate330-3.6330.000100.000.00
obfuscate15150-3.0470.000100.000.00
obfuscate21210-2.4760.000100.000.00
obfuscate10100-2.4100.000100.000.00
obfuscate28280-2.1610.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28253-1.3528.23389.2910.71
obfuscate1991972-0.4697.95098.991.01
obfuscate18171-1.5416.00094.445.56
obfuscate990-1.5330.000100.000.00
obfuscate21210-2.4760.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4100.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-1.5330.000100.000.00
obfuscate21210-2.4760.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4100.000100.000.00
obfuscate21210-2.1240.000100.000.00
obfuscate440-5.3000.000100.000.00
obfuscate220-0.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28253-1.3528.23389.2910.71
obfuscate18171-1.5416.00094.445.56
obfuscate1991972-0.4697.95098.991.01
obfuscate990-1.5330.000100.000.00
obfuscate21210-2.4760.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate330-0.2000.000100.000.00
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4100.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Mon May 13 05:17:04 2024; Spam; 10.6; obfuscate; Stayhard ; JUNK DB LIVE ON SITE - Douchebags; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon May 13 10:31:23 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook memories ; UTF-8BWW91IGhhdmUgYSBtZW1v; ...

6 st Spam och 593 st Ham ger totalt 599 st Mail (01% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.7667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 14 11:37:00 EDT 2024