&Nu Status


Mail log för 12 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2412410-0.3740.000100.000.00
obfuscate47461-1.5638.10097.872.13
obfuscate33321-1.8228.10096.973.03
obfuscate24231-2.9578.10095.834.17
obfuscate21210-2.5520.000100.000.00
obfuscate20200-1.2950.000100.000.00
obfuscate19190-2.8630.000100.000.00
obfuscate19190-1.5890.000100.000.00
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate15150-1.3200.000100.000.00
obfuscate14140-2.1570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2412410-0.3740.000100.000.00
obfuscate47461-1.5638.10097.872.13
obfuscate33321-1.8228.10096.973.03
obfuscate24231-2.9578.10095.834.17
obfuscate21210-2.5520.000100.000.00
obfuscate20200-1.2950.000100.000.00
obfuscate19190-2.8630.000100.000.00
obfuscate19190-1.5890.000100.000.00
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate15150-1.3200.000100.000.00
obfuscate14140-2.1570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33321-1.8228.10096.973.03
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate321-2.4008.20066.6733.33
obfuscate47461-1.5638.10097.872.13
obfuscate981-0.5506.70088.8911.11
obfuscate24231-2.9578.10095.834.17
obfuscate330-3.6330.000100.000.00
obfuscate12120-2.1830.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate14140-2.1570.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-16.2430.000100.000.00
obfuscate110-12.2000.000100.000.00
obfuscate110-9.8000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-4.6000.000100.000.00
obfuscate330-3.6330.000100.000.00
obfuscate440-3.3000.000100.000.00
obfuscate24231-2.9578.10095.834.17
obfuscate19190-2.8630.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate321-2.4008.20066.6733.33
obfuscate33321-1.8228.10096.973.03
obfuscate47461-1.5638.10097.872.13
obfuscate24231-2.9578.10095.834.17
obfuscate981-0.5506.70088.8911.11
obfuscate330-3.6330.000100.000.00
obfuscate12120-2.1830.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate14140-2.1570.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-3.6330.000100.000.00
obfuscate12120-2.1830.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate14140-2.1570.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate770-16.2430.000100.000.00
obfuscate19190-2.8630.000100.000.00
obfuscate110-4.6000.000100.000.00
obfuscate990-2.3110.000100.000.00
obfuscate10100-2.7300.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.6000.00100.00
obfuscate321-2.4008.20066.6733.33
obfuscate981-0.5506.70088.8911.11
obfuscate24231-2.9578.10095.834.17
obfuscate33321-1.8228.10096.973.03
obfuscate47461-1.5638.10097.872.13
obfuscate330-3.6330.000100.000.00
obfuscate12120-2.1830.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate14140-2.1570.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Sun May 12 10:09:36 2024; Spam; 9.6; obfuscate; Uret.se ; JUNK UTF-8BU8O2aw och filtrera i minsta detalj Hitta din UTF-8BZHLDtm1rbG9ja2E idag; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Sun May 12 13:42:04 2024; Mail; -107.6; obfuscate; UTF-8BU3RpYW4gTS4gcMOlIEZhY2Vib29r ; UTF-8B8JSrCwgU3RpYW4gTS4gRXJp; ...

6 st Spam och 622 st Ham ger totalt 628 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 13 11:37:00 EDT 2024