&Nu Status


Mail log för 11 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1401400-0.6480.000100.000.00
obfuscate29281-0.8578.10096.553.45
obfuscate26251-1.39210.60096.153.85
obfuscate17170-2.6120.000100.000.00
obfuscate15150-1.7670.000100.000.00
obfuscate12120-2.1170.000100.000.00
obfuscate12111-2.9646.20091.678.33
obfuscate121200.2000.000100.000.00
obfuscate12120-3.3420.000100.000.00
obfuscate11110-0.3450.000100.000.00
obfuscate11110-99.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1401400-0.6480.000100.000.00
obfuscate29281-0.8578.10096.553.45
obfuscate26251-1.39210.60096.153.85
obfuscate17170-2.6120.000100.000.00
obfuscate15150-1.7670.000100.000.00
obfuscate12120-2.1170.000100.000.00
obfuscate121200.2000.000100.000.00
obfuscate12120-3.3420.000100.000.00
obfuscate11110-0.3450.000100.000.00
obfuscate12111-2.9646.20091.678.33
obfuscate11110-99.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate12111-2.9646.20091.678.33
obfuscate26251-1.39210.60096.153.85
obfuscate431-1.30011.30075.0025.00
obfuscate29281-0.8578.10096.553.45
obfuscate220-53.9500.000100.000.00
obfuscate12120-2.1170.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.2630.000100.000.00
obfuscate990-1.7560.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-99.8000.000100.000.00
obfuscate880-54.3750.000100.000.00
obfuscate220-53.9500.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate110-4.9000.000100.000.00
obfuscate990-4.0000.000100.000.00
obfuscate12120-3.3420.000100.000.00
obfuscate12111-2.9646.20091.678.33
obfuscate17170-2.6120.000100.000.00
obfuscate440-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-1.30011.30075.0025.00
obfuscate26251-1.39210.60096.153.85
obfuscate29281-0.8578.10096.553.45
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate12111-2.9646.20091.678.33
obfuscate220-53.9500.000100.000.00
obfuscate12120-2.1170.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.2630.000100.000.00
obfuscate990-1.7560.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-53.9500.000100.000.00
obfuscate12120-2.1170.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.2630.000100.000.00
obfuscate990-1.7560.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate11110-0.3450.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00
obfuscate880-54.3750.000100.000.00
obfuscate550-1.1800.000100.000.00
obfuscate660-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate431-1.30011.30075.0025.00
obfuscate12111-2.9646.20091.678.33
obfuscate26251-1.39210.60096.153.85
obfuscate29281-0.8578.10096.553.45
obfuscate220-53.9500.000100.000.00
obfuscate12120-2.1170.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate880-1.2630.000100.000.00
obfuscate990-1.7560.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.3 var:
Sat May 11 13:26:42 2024; Spam; 11.3; obfuscate; Frau.Lerynne; JUNK my subject; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat May 11 11:59:09 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook Friend Suggestions ; UTF-8B8JRpCBEYXZpZCBBaG5zdGVk; ...

5 st Spam och 429 st Ham ger totalt 434 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun May 12 11:37:00 EDT 2024