&Nu Status


Mail log för 10 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1551541-0.91410.10099.350.65
obfuscate42402-1.5508.90095.244.76
obfuscate31310-2.0900.000100.000.00
obfuscate28280-3.5070.000100.000.00
obfuscate27243-1.1008.63388.8911.11
obfuscate23221-1.4868.10095.654.35
obfuscate18180-1.2390.000100.000.00
obfuscate17170-2.0590.000100.000.00
obfuscate17170-1.5120.000100.000.00
obfuscate14140-1.4000.000100.000.00
obfuscate131300.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1551541-0.91410.10099.350.65
obfuscate42402-1.5508.90095.244.76
obfuscate31310-2.0900.000100.000.00
obfuscate28280-3.5070.000100.000.00
obfuscate27243-1.1008.63388.8911.11
obfuscate23221-1.4868.10095.654.35
obfuscate18180-1.2390.000100.000.00
obfuscate17170-2.0590.000100.000.00
obfuscate17170-1.5120.000100.000.00
obfuscate14140-1.4000.000100.000.00
obfuscate131300.2000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27243-1.1008.63388.8911.11
obfuscate42402-1.5508.90095.244.76
obfuscate1082-3.33713.95080.0020.00
obfuscate11101-2.3707.10090.919.09
obfuscate12111-0.5458.20091.678.33
obfuscate13121-11.25810.20092.317.69
obfuscate23221-1.4868.10095.654.35
obfuscate1551541-0.91410.10099.350.65
obfuscate17170-2.0590.000100.000.00
obfuscate7700.6570.000100.000.00
obfuscate880-0.0130.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-53.5000.000100.000.00
obfuscate13121-11.25810.20092.317.69
obfuscate440-4.6000.000100.000.00
obfuscate110-4.1000.000100.000.00
obfuscate13130-3.5380.000100.000.00
obfuscate28280-3.5070.000100.000.00
obfuscate1082-3.33713.95080.0020.00
obfuscate11101-2.3707.10090.919.09
obfuscate220-2.2000.000100.000.00
obfuscate31310-2.0900.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082-3.33713.95080.0020.00
obfuscate13121-11.25810.20092.317.69
obfuscate1551541-0.91410.10099.350.65
obfuscate42402-1.5508.90095.244.76
obfuscate27243-1.1008.63388.8911.11
obfuscate12111-0.5458.20091.678.33
obfuscate23221-1.4868.10095.654.35
obfuscate11101-2.3707.10090.919.09
obfuscate17170-2.0590.000100.000.00
obfuscate7700.6570.000100.000.00
obfuscate880-0.0130.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-2.0590.000100.000.00
obfuscate7700.6570.000100.000.00
obfuscate880-0.0130.000100.000.00
obfuscate3301.2670.000100.000.00
obfuscate131300.2000.000100.000.00
obfuscate13130-3.5380.000100.000.00
obfuscate330-99.8000.000100.000.00
obfuscate18180-1.2390.000100.000.00
obfuscate17170-1.5120.000100.000.00
obfuscate28280-3.5070.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082-3.33713.95080.0020.00
obfuscate27243-1.1008.63388.8911.11
obfuscate11101-2.3707.10090.919.09
obfuscate12111-0.5458.20091.678.33
obfuscate13121-11.25810.20092.317.69
obfuscate42402-1.5508.90095.244.76
obfuscate23221-1.4868.10095.654.35
obfuscate1551541-0.91410.10099.350.65
obfuscate17170-2.0590.000100.000.00
obfuscate7700.6570.000100.000.00
obfuscate880-0.0130.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.4 var:
Fri May 10 23:25:24 2024; Spam; 20.4; obfuscate; Iraq Reform Recovery and Reconstruction Fund(I3RF); JUNK [AMSMP51] - Medical product supplies...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Fri May 10 12:28:18 2024; Mail; -107.6; obfuscate; UTF-8BQW5uaWthIHDDpSBGYWNlYm9vaw ; UTF-8B8JSrCwgQW5uaWthIEZlbmd2; ...

12 st Spam och 541 st Ham ger totalt 553 st Mail (02% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6083


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat May 11 11:37:00 EDT 2024