&Nu Status


Mail log för 9 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1861851-1.28617.70099.460.54
obfuscate50491-2.3498.20098.002.00
obfuscate39363-4.8118.10092.317.69
obfuscate35341-2.8628.10097.142.86
obfuscate24240-1.7580.000100.000.00
obfuscate21210-2.1140.000100.000.00
obfuscate19190-1.3260.000100.000.00
obfuscate17170-1.3470.000100.000.00
obfuscate16151-3.2538.10093.756.25
obfuscate14140-1.7070.000100.000.00
obfuscate14140-2.1360.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1861851-1.28617.70099.460.54
obfuscate50491-2.3498.20098.002.00
obfuscate39363-4.8118.10092.317.69
obfuscate35341-2.8628.10097.142.86
obfuscate24240-1.7580.000100.000.00
obfuscate21210-2.1140.000100.000.00
obfuscate19190-1.3260.000100.000.00
obfuscate17170-1.3470.000100.000.00
obfuscate16151-3.2538.10093.756.25
obfuscate14140-1.7070.000100.000.00
obfuscate14140-2.1360.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39363-4.8118.10092.317.69
obfuscate13112-2.7736.55084.6215.38
obfuscate16151-3.2538.10093.756.25
obfuscate35341-2.8628.10097.142.86
obfuscate50491-2.3498.20098.002.00
obfuscate321-3.4006.20066.6733.33
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate1861851-1.28617.70099.460.54
obfuscate1105.1000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-54.7500.000100.000.00
obfuscate440-27.8500.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.9000.000100.000.00
obfuscate39363-4.8118.10092.317.69
obfuscate321-3.4006.20066.6733.33
obfuscate16151-3.2538.10093.756.25
obfuscate550-3.2000.000100.000.00
obfuscate35341-2.8628.10097.142.86
obfuscate13112-2.7736.55084.6215.38

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1861851-1.28617.70099.460.54
obfuscate50491-2.3498.20098.002.00
obfuscate16151-3.2538.10093.756.25
obfuscate35341-2.8628.10097.142.86
obfuscate39363-4.8118.10092.317.69
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate13112-2.7736.55084.6215.38
obfuscate321-3.4006.20066.6733.33
obfuscate1105.1000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1105.1000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate440-27.8500.000100.000.00
obfuscate19190-1.3260.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate12120-2.0000.000100.000.00
obfuscate21210-2.1140.000100.000.00
obfuscate10100-2.3300.000100.000.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.6000.00100.00
obfuscate321-3.4006.20066.6733.33
obfuscate13112-2.7736.55084.6215.38
obfuscate39363-4.8118.10092.317.69
obfuscate16151-3.2538.10093.756.25
obfuscate35341-2.8628.10097.142.86
obfuscate50491-2.3498.20098.002.00
obfuscate1861851-1.28617.70099.460.54
obfuscate1105.1000.000100.000.00
obfuscate660-1.3170.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.7 var:
Thu May 9 09:50:15 2024; Spam; 17.7; obfuscate; United Nation (Head Office) ; JUNK COMPENSATION; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu May 9 10:31:12 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook memories ; You have a memory to look back on today.; ...

11 st Spam och 584 st Ham ger totalt 595 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3909


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri May 10 11:37:00 EDT 2024