&Nu Status


Mail log för 8 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1881880-1.2270.000100.000.00
obfuscate53530-2.3110.000100.000.00
obfuscate34331-2.0368.10097.062.94
obfuscate33330-3.4790.000100.000.00
obfuscate31301-2.0909.90096.773.23
obfuscate22220-2.0320.000100.000.00
obfuscate22220-2.9820.000100.000.00
obfuscate21210-1.9000.000100.000.00
obfuscate21210-2.3290.000100.000.00
obfuscate21210-2.3620.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1881880-1.2270.000100.000.00
obfuscate53530-2.3110.000100.000.00
obfuscate34331-2.0368.10097.062.94
obfuscate33330-3.4790.000100.000.00
obfuscate31301-2.0909.90096.773.23
obfuscate22220-2.0320.000100.000.00
obfuscate22220-2.9820.000100.000.00
obfuscate21210-1.9000.000100.000.00
obfuscate21210-2.3290.000100.000.00
obfuscate21210-2.3620.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1174-2.4717.17563.6436.36
obfuscate1082-0.61313.10080.0020.00
obfuscate11101-12.2908.60090.919.09
obfuscate12111-5.9006.80091.678.33
obfuscate761-0.4008.10085.7114.29
obfuscate31301-2.0909.90096.773.23
obfuscate34331-2.0368.10097.062.94
obfuscate53530-2.3110.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00
obfuscate21210-1.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate330-37.6330.000100.000.00
obfuscate16160-15.3690.000100.000.00
obfuscate11101-12.2908.60090.919.09
obfuscate12120-11.3170.000100.000.00
obfuscate110-9.8000.000100.000.00
obfuscate440-7.2500.000100.000.00
obfuscate12111-5.9006.80091.678.33
obfuscate440-3.9250.000100.000.00
obfuscate550-3.5600.000100.000.00
obfuscate33330-3.4790.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082-0.61313.10080.0020.00
obfuscate31301-2.0909.90096.773.23
obfuscate11101-12.2908.60090.919.09
obfuscate761-0.4008.10085.7114.29
obfuscate34331-2.0368.10097.062.94
obfuscate1174-2.4717.17563.6436.36
obfuscate12111-5.9006.80091.678.33
obfuscate53530-2.3110.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00
obfuscate21210-1.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate53530-2.3110.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00
obfuscate21210-1.9000.000100.000.00
obfuscate440-7.2500.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate440-1.0500.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate11110-1.6910.000100.000.00
obfuscate1881880-1.2270.000100.000.00
obfuscate22220-2.0320.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1174-2.4717.17563.6436.36
obfuscate1082-0.61313.10080.0020.00
obfuscate761-0.4008.10085.7114.29
obfuscate11101-12.2908.60090.919.09
obfuscate12111-5.9006.80091.678.33
obfuscate31301-2.0909.90096.773.23
obfuscate34331-2.0368.10097.062.94
obfuscate53530-2.3110.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate19190-2.0160.000100.000.00
obfuscate21210-1.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.1 var:
Wed May 8 05:45:12 2024; Spam; 13.1; obfuscate; Maria Elisabeth Schaeffler ; JUNK Grattis(Donation); ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed May 8 04:16:39 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGFyIGR1IG55bGlnZW4g; ...

11 st Spam och 663 st Ham ger totalt 674 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7636


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 9 11:37:00 EDT 2024