&Nu Status


Mail log för 7 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2342331-8.2218.40099.570.43
obfuscate58571-2.5198.10098.281.72
obfuscate35350-2.6260.000100.000.00
obfuscate34313-5.4009.10091.188.82
obfuscate24240-6.1830.000100.000.00
obfuscate24240-2.5750.000100.000.00
obfuscate24240-99.8000.000100.000.00
obfuscate20200-2.1550.000100.000.00
obfuscate20200-3.0200.000100.000.00
obfuscate19190-1.8530.000100.000.00
obfuscate19190-2.6580.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2342331-8.2218.40099.570.43
obfuscate58571-2.5198.10098.281.72
obfuscate35350-2.6260.000100.000.00
obfuscate34313-5.4009.10091.188.82
obfuscate24240-6.1830.000100.000.00
obfuscate24240-2.5750.000100.000.00
obfuscate24240-99.8000.000100.000.00
obfuscate20200-2.1550.000100.000.00
obfuscate20200-3.0200.000100.000.00
obfuscate19190-1.8530.000100.000.00
obfuscate19190-2.6580.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34313-5.4009.10091.188.82
obfuscate1082-2.60010.85080.0020.00
obfuscate2020.0006.2500.00100.00
obfuscate58571-2.5198.10098.281.72
obfuscate2342331-8.2218.40099.570.43
obfuscate1091-2.21118.10090.0010.00
obfuscate14131-1.2086.10092.867.14
obfuscate13121-10.9928.10092.317.69
obfuscate19190-1.8530.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.0600.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24240-99.8000.000100.000.00
obfuscate660-21.2170.000100.000.00
obfuscate13121-10.9928.10092.317.69
obfuscate2342331-8.2218.40099.570.43
obfuscate24240-6.1830.000100.000.00
obfuscate34313-5.4009.10091.188.82
obfuscate550-5.0400.000100.000.00
obfuscate110-4.9000.000100.000.00
obfuscate14140-4.1500.000100.000.00
obfuscate330-3.7000.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-2.21118.10090.0010.00
obfuscate1082-2.60010.85080.0020.00
obfuscate34313-5.4009.10091.188.82
obfuscate2342331-8.2218.40099.570.43
obfuscate58571-2.5198.10098.281.72
obfuscate13121-10.9928.10092.317.69
obfuscate2020.0006.2500.00100.00
obfuscate14131-1.2086.10092.867.14
obfuscate19190-1.8530.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.0600.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-1.8530.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.0600.000100.000.00
obfuscate24240-6.1830.000100.000.00
obfuscate880-1.7130.000100.000.00
obfuscate660-1.5500.000100.000.00
obfuscate110-4.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-5.0400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0006.2500.00100.00
obfuscate1082-2.60010.85080.0020.00
obfuscate1091-2.21118.10090.0010.00
obfuscate34313-5.4009.10091.188.82
obfuscate13121-10.9928.10092.317.69
obfuscate14131-1.2086.10092.867.14
obfuscate58571-2.5198.10098.281.72
obfuscate2342331-8.2218.40099.570.43
obfuscate19190-1.8530.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.0600.000100.000.00

Mest Spam med ratio 18.1 var:
Tue May 7 15:58:10 2024; Spam; 18.1; obfuscate; TOLGONAI ; JUNK I want to converse with someone.; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Tue May 7 00:13:00 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook-sidor ; UTF-8Bw5ZzdGfDtnRhZGFnYXJuYSA; ...

12 st Spam och 706 st Ham ger totalt 718 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1917


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 8 11:37:00 EDT 2024