&Nu Status


Mail log för 6 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912892-5.03612.10099.310.69
obfuscate47452-2.2408.20095.744.26
obfuscate28271-2.0568.40096.433.57
obfuscate27270-2.5110.000100.000.00
obfuscate23230-1.6570.000100.000.00
obfuscate23230-2.1610.000100.000.00
obfuscate20200-1.4200.000100.000.00
obfuscate20200-1.1400.000100.000.00
obfuscate19190-2.0000.000100.000.00
obfuscate18180-1.9220.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912892-5.03612.10099.310.69
obfuscate47452-2.2408.20095.744.26
obfuscate27270-2.5110.000100.000.00
obfuscate28271-2.0568.40096.433.57
obfuscate23230-1.6570.000100.000.00
obfuscate23230-2.1610.000100.000.00
obfuscate20200-1.4200.000100.000.00
obfuscate20200-1.1400.000100.000.00
obfuscate19190-2.0000.000100.000.00
obfuscate18180-1.9220.000100.000.00
obfuscate17170-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912892-5.03612.10099.310.69
obfuscate47452-2.2408.20095.744.26
obfuscate28271-2.0568.40096.433.57
obfuscate431-34.9678.90075.0025.00
obfuscate981-2.58714.40088.8911.11
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6800.000100.000.00
obfuscate880-1.1370.000100.000.00
obfuscate10100-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-55.3500.000100.000.00
obfuscate431-34.9678.90075.0025.00
obfuscate2912892-5.03612.10099.310.69
obfuscate440-4.9000.000100.000.00
obfuscate330-3.9670.000100.000.00
obfuscate10100-2.9200.000100.000.00
obfuscate10100-2.8400.000100.000.00
obfuscate14140-2.7430.000100.000.00
obfuscate981-2.58714.40088.8911.11
obfuscate27270-2.5110.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-2.58714.40088.8911.11
obfuscate2912892-5.03612.10099.310.69
obfuscate431-34.9678.90075.0025.00
obfuscate28271-2.0568.40096.433.57
obfuscate47452-2.2408.20095.744.26
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6800.000100.000.00
obfuscate880-1.1370.000100.000.00
obfuscate10100-2.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6800.000100.000.00
obfuscate880-1.1370.000100.000.00
obfuscate10100-2.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.1090.000100.000.00
obfuscate18180-1.9220.000100.000.00
obfuscate27270-2.5110.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate770-1.4860.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-34.9678.90075.0025.00
obfuscate981-2.58714.40088.8911.11
obfuscate47452-2.2408.20095.744.26
obfuscate28271-2.0568.40096.433.57
obfuscate2912892-5.03612.10099.310.69
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate10100-1.6800.000100.000.00
obfuscate880-1.1370.000100.000.00
obfuscate10100-2.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.8 var:
Mon May 6 12:09:43 2024; Spam; 15.8; obfuscate; Mr. David Jenkins ; JUNK ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon May 6 13:32:23 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRGl0dCBtaW5uZSBww6UgRg; ...

7 st Spam och 685 st Ham ger totalt 692 st Mail (01% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3286


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 7 11:37:00 EDT 2024