&Nu Status


Mail log för 5 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2092090-1.6170.000100.000.00
obfuscate41401-1.59510.60097.562.44
obfuscate39390-2.0850.000100.000.00
obfuscate22220-2.5140.000100.000.00
obfuscate21201-1.2408.10095.244.76
obfuscate18180-2.2560.000100.000.00
obfuscate16160-2.3310.000100.000.00
obfuscate16160-1.5690.000100.000.00
obfuscate15150-2.3800.000100.000.00
obfuscate13130-1.5460.000100.000.00
obfuscate13121-10.81710.60092.317.69

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2092090-1.6170.000100.000.00
obfuscate41401-1.59510.60097.562.44
obfuscate39390-2.0850.000100.000.00
obfuscate22220-2.5140.000100.000.00
obfuscate21201-1.2408.10095.244.76
obfuscate18180-2.2560.000100.000.00
obfuscate16160-2.3310.000100.000.00
obfuscate16160-1.5690.000100.000.00
obfuscate15150-2.3800.000100.000.00
obfuscate13130-1.5460.000100.000.00
obfuscate13121-10.81710.60092.317.69

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-10.81710.60092.317.69
obfuscate1010.00041.5000.00100.00
obfuscate1091-0.98910.80090.0010.00
obfuscate21201-1.2408.10095.244.76
obfuscate1091-1.5896.70090.0010.00
obfuscate1091-0.96710.60090.0010.00
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate41401-1.59510.60097.562.44
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate7700.2000.000100.000.00
obfuscate110-99.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.8000.000100.000.00
obfuscate550-23.0800.000100.000.00
obfuscate660-19.5670.000100.000.00
obfuscate13121-10.81710.60092.317.69
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate880-2.8120.000100.000.00
obfuscate22220-2.5140.000100.000.00
obfuscate15150-2.3800.000100.000.00
obfuscate16160-2.3310.000100.000.00
obfuscate18180-2.2560.000100.000.00
obfuscate39390-2.0850.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00041.5000.00100.00
obfuscate1091-0.98910.80090.0010.00
obfuscate13121-10.81710.60092.317.69
obfuscate1091-0.96710.60090.0010.00
obfuscate41401-1.59510.60097.562.44
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate21201-1.2408.10095.244.76
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate1091-1.5896.70090.0010.00
obfuscate7700.2000.000100.000.00
obfuscate110-99.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7700.2000.000100.000.00
obfuscate110-99.8000.000100.000.00
obfuscate880-2.8120.000100.000.00
obfuscate15150-2.3800.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate18180-2.2560.000100.000.00
obfuscate16160-2.3310.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.5460.000100.000.00
obfuscate990-1.2780.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00041.5000.00100.00
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate1091-0.98910.80090.0010.00
obfuscate1091-1.5896.70090.0010.00
obfuscate1091-0.96710.60090.0010.00
obfuscate13121-10.81710.60092.317.69
obfuscate21201-1.2408.10095.244.76
obfuscate41401-1.59510.60097.562.44
obfuscate7700.2000.000100.000.00
obfuscate110-99.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 41.5 var:
Sun May 5 21:14:24 2024; Spam; 41.5; obfuscate; ; JUNK Security status not satisfied.; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun May 5 11:15:08 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Karolina on Facebook ; UTF-8B8JSrCBLYXJvbGluYSBTYW5k; ...

9 st Spam och 549 st Ham ger totalt 558 st Mail (01% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.8222


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 6 11:37:00 EDT 2024