&Nu Status


Mail log för 4 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1871870-0.5930.000100.000.00
obfuscate30300-2.0830.000100.000.00
obfuscate24240-0.9830.000100.000.00
obfuscate20200-1.7350.000100.000.00
obfuscate16160-2.7940.000100.000.00
obfuscate14140-1.0290.000100.000.00
obfuscate13130-1.2230.000100.000.00
obfuscate11110-1.7360.000100.000.00
obfuscate10100-2.4400.000100.000.00
obfuscate101000.2000.000100.000.00
obfuscate10100-1.3500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1871870-0.5930.000100.000.00
obfuscate30300-2.0830.000100.000.00
obfuscate24240-0.9830.000100.000.00
obfuscate20200-1.7350.000100.000.00
obfuscate16160-2.7940.000100.000.00
obfuscate14140-1.0290.000100.000.00
obfuscate13130-1.2230.000100.000.00
obfuscate11110-1.7360.000100.000.00
obfuscate10100-2.4400.000100.000.00
obfuscate101000.2000.000100.000.00
obfuscate10100-1.3500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate972-1.95710.15077.7822.22
obfuscate651-3.74010.50083.3316.67
obfuscate651-1.5208.20083.3316.67
obfuscate211-0.4006.20050.0050.00
obfuscate431-1.56722.30075.0025.00
obfuscate761-1.20044.50085.7114.29
obfuscate550-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4400.000100.000.00
obfuscate30300-2.0830.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-54.4500.000100.000.00
obfuscate220-4.8500.000100.000.00
obfuscate550-3.8600.000100.000.00
obfuscate651-3.74010.50083.3316.67
obfuscate440-3.5500.000100.000.00
obfuscate990-3.2890.000100.000.00
obfuscate16160-2.7940.000100.000.00
obfuscate550-2.6600.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4400.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-1.20044.50085.7114.29
obfuscate431-1.56722.30075.0025.00
obfuscate651-3.74010.50083.3316.67
obfuscate972-1.95710.15077.7822.22
obfuscate651-1.5208.20083.3316.67
obfuscate211-0.4006.20050.0050.00
obfuscate550-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4400.000100.000.00
obfuscate30300-2.0830.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4400.000100.000.00
obfuscate30300-2.0830.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.7860.000100.000.00
obfuscate770-1.2570.000100.000.00
obfuscate220-54.4500.000100.000.00
obfuscate550-2.6600.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate101000.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-0.4006.20050.0050.00
obfuscate431-1.56722.30075.0025.00
obfuscate972-1.95710.15077.7822.22
obfuscate651-3.74010.50083.3316.67
obfuscate651-1.5208.20083.3316.67
obfuscate761-1.20044.50085.7114.29
obfuscate550-99.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate10100-2.4400.000100.000.00
obfuscate30300-2.0830.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 44.5 var:
Sat May 4 19:14:44 2024; Spam; 44.5; obfuscate; ; JUNK Security status not satisfied.; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat May 4 11:07:44 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook memories ; You have a memory to look back on today.; ...

7 st Spam och 464 st Ham ger totalt 471 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun May 5 11:37:00 EDT 2024