&Nu Status


Mail log för 3 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2492481-1.00311.90099.600.40
obfuscate62620-1.8020.000100.000.00
obfuscate29272-2.0078.10093.106.90
obfuscate26260-2.3190.000100.000.00
obfuscate26251-2.3206.60096.153.85
obfuscate21210-1.6380.000100.000.00
obfuscate20200-1.6150.000100.000.00
obfuscate19190-2.1370.000100.000.00
obfuscate17170-0.6940.000100.000.00
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate16160-0.9060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2492481-1.00311.90099.600.40
obfuscate62620-1.8020.000100.000.00
obfuscate29272-2.0078.10093.106.90
obfuscate26260-2.3190.000100.000.00
obfuscate26251-2.3206.60096.153.85
obfuscate21210-1.6380.000100.000.00
obfuscate20200-1.6150.000100.000.00
obfuscate19190-2.1370.000100.000.00
obfuscate17170-0.6940.000100.000.00
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate16160-0.9060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate963-2.73310.63366.6733.33
obfuscate29272-2.0078.10093.106.90
obfuscate651-3.2206.80083.3316.67
obfuscate2492481-1.00311.90099.600.40
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate11101-1.0008.10090.919.09
obfuscate26251-2.3206.60096.153.85
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate14140-2.3430.000100.000.00
obfuscate220-54.9500.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-54.9500.000100.000.00
obfuscate220-5.8000.000100.000.00
obfuscate440-4.2250.000100.000.00
obfuscate990-3.9220.000100.000.00
obfuscate440-3.5250.000100.000.00
obfuscate651-3.2206.80083.3316.67
obfuscate963-2.73310.63366.6733.33
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate12120-2.3670.000100.000.00
obfuscate14140-2.3430.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2492481-1.00311.90099.600.40
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate963-2.73310.63366.6733.33
obfuscate11101-1.0008.10090.919.09
obfuscate29272-2.0078.10093.106.90
obfuscate651-3.2206.80083.3316.67
obfuscate26251-2.3206.60096.153.85
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate14140-2.3430.000100.000.00
obfuscate220-54.9500.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate14140-2.3430.000100.000.00
obfuscate220-54.9500.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00
obfuscate19190-2.1370.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate770-1.5710.000100.000.00
obfuscate26260-2.3190.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate21210-1.6380.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate963-2.73310.63366.6733.33
obfuscate651-3.2206.80083.3316.67
obfuscate11101-1.0008.10090.919.09
obfuscate29272-2.0078.10093.106.90
obfuscate26251-2.3206.60096.153.85
obfuscate2492481-1.00311.90099.600.40
obfuscate16160-2.1880.000100.000.00
obfuscate14140-2.3430.000100.000.00
obfuscate220-54.9500.000100.000.00
obfuscate1103.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.7 var:
Fri May 3 16:40:46 2024; Spam; 17.7; obfuscate; Fuentes de Agua ; JUNK UTF-8BT2ZyZXpjYSB1bmEgZnVlbnRlIGRlIGFndWEgZnLDrWEgbyBjYWxpZW50ZSBk...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri May 3 14:12:16 2024; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8B8JUlCBGYWNlYm9vayBVcGRhdGVz ; You have 231 notifications about Tanawan and oth...

10 st Spam och 700 st Ham ger totalt 710 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat May 4 11:37:00 EDT 2024