&Nu Status


Mail log för 2 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2522520-0.8120.000100.000.00
obfuscate59590-1.4140.000100.000.00
obfuscate42411-0.67810.60097.622.38
obfuscate39390-2.2280.000100.000.00
obfuscate38380-1.9870.000100.000.00
obfuscate36360-2.2720.000100.000.00
obfuscate25250-0.8400.000100.000.00
obfuscate21210-1.4900.000100.000.00
obfuscate21210-1.2710.000100.000.00
obfuscate19190-2.5050.000100.000.00
obfuscate18171-2.25310.60094.445.56

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2522520-0.8120.000100.000.00
obfuscate59590-1.4140.000100.000.00
obfuscate42411-0.67810.60097.622.38
obfuscate39390-2.2280.000100.000.00
obfuscate38380-1.9870.000100.000.00
obfuscate36360-2.2720.000100.000.00
obfuscate25250-0.8400.000100.000.00
obfuscate21210-1.4900.000100.000.00
obfuscate21210-1.2710.000100.000.00
obfuscate19190-2.5050.000100.000.00
obfuscate18180-1.4330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-1.05010.60088.8911.11
obfuscate14131-2.3387.40092.867.14
obfuscate18171-2.25310.60094.445.56
obfuscate981-0.85042.60088.8911.11
obfuscate1010.00045.8000.00100.00
obfuscate42411-0.67810.60097.622.38
obfuscate211-6.90011.00050.0050.00
obfuscate651-1.06012.40083.3316.67
obfuscate440-1.8750.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-99.8000.000100.000.00
obfuscate211-6.90011.00050.0050.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate220-3.8000.000100.000.00
obfuscate19190-2.5050.000100.000.00
obfuscate14140-2.3500.000100.000.00
obfuscate14131-2.3387.40092.867.14
obfuscate36360-2.2720.000100.000.00
obfuscate18171-2.25310.60094.445.56
obfuscate39390-2.2280.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00045.8000.00100.00
obfuscate981-0.85042.60088.8911.11
obfuscate651-1.06012.40083.3316.67
obfuscate211-6.90011.00050.0050.00
obfuscate981-1.05010.60088.8911.11
obfuscate18171-2.25310.60094.445.56
obfuscate42411-0.67810.60097.622.38
obfuscate14131-2.3387.40092.867.14
obfuscate440-1.8750.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.8750.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate36360-2.2720.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate14140-0.9430.000100.000.00
obfuscate38380-1.9870.000100.000.00
obfuscate25250-0.8400.000100.000.00
obfuscate2522520-0.8120.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00045.8000.00100.00
obfuscate211-6.90011.00050.0050.00
obfuscate651-1.06012.40083.3316.67
obfuscate981-1.05010.60088.8911.11
obfuscate981-0.85042.60088.8911.11
obfuscate14131-2.3387.40092.867.14
obfuscate18171-2.25310.60094.445.56
obfuscate42411-0.67810.60097.622.38
obfuscate440-1.8750.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 45.8 var:
Thu May 2 19:51:10 2024; Spam; 45.8; obfuscate; ; JUNK Security status not satisfied.; ...
Mest Ham med ratio -99.8 var:
Thu May 2 01:04:52 2024; Mail; -99.8; obfuscate; ravlakameran ; BG584-0430 0705-IMAG0403; ...

8 st Spam och 770 st Ham ger totalt 778 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.8750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri May 3 11:37:00 EDT 2024