&Nu Status


Mail log för 1 Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912910-1.0230.000100.000.00
obfuscate43430-2.0600.000100.000.00
obfuscate32320-2.0530.000100.000.00
obfuscate27270-3.7370.000100.000.00
obfuscate20200-2.8850.000100.000.00
obfuscate20191-1.89542.90095.005.00
obfuscate14140-3.2640.000100.000.00
obfuscate14140-1.1000.000100.000.00
obfuscate13130-2.6920.000100.000.00
obfuscate13121-2.90811.60092.317.69
obfuscate13130-1.0380.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2912910-1.0230.000100.000.00
obfuscate43430-2.0600.000100.000.00
obfuscate32320-2.0530.000100.000.00
obfuscate27270-3.7370.000100.000.00
obfuscate20200-2.8850.000100.000.00
obfuscate20191-1.89542.90095.005.00
obfuscate14140-3.2640.000100.000.00
obfuscate14140-1.1000.000100.000.00
obfuscate13130-2.6920.000100.000.00
obfuscate13130-1.0380.000100.000.00
obfuscate12120-2.5330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate532-1.1008.25060.0040.00
obfuscate1010.00016.2000.00100.00
obfuscate13121-2.90811.60092.317.69
obfuscate20191-1.89542.90095.005.00
obfuscate12111-1.2099.90091.678.33
obfuscate13130-2.6920.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate32320-2.0530.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate770-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.8570.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-99.8000.000100.000.00
obfuscate440-28.6500.000100.000.00
obfuscate550-24.1200.000100.000.00
obfuscate330-5.2000.000100.000.00
obfuscate27270-3.7370.000100.000.00
obfuscate440-3.5750.000100.000.00
obfuscate330-3.4670.000100.000.00
obfuscate14140-3.2640.000100.000.00
obfuscate550-3.0400.000100.000.00
obfuscate13121-2.90811.60092.317.69
obfuscate20200-2.8850.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-1.89542.90095.005.00
obfuscate1010.00016.2000.00100.00
obfuscate13121-2.90811.60092.317.69
obfuscate12111-1.2099.90091.678.33
obfuscate532-1.1008.25060.0040.00
obfuscate13130-2.6920.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate32320-2.0530.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate770-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.8570.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-2.6920.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate32320-2.0530.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate770-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.8570.000100.000.00
obfuscate550-3.0400.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00
obfuscate12120-2.5330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.2000.00100.00
obfuscate532-1.1008.25060.0040.00
obfuscate12111-1.2099.90091.678.33
obfuscate13121-2.90811.60092.317.69
obfuscate20191-1.89542.90095.005.00
obfuscate13130-2.6920.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate32320-2.0530.000100.000.00
obfuscate550-2.0000.000100.000.00
obfuscate770-99.8000.000100.000.00
obfuscate770-0.8570.000100.000.00

Mest Spam med ratio 42.9 var:
Wed May 1 12:15:41 2024; Spam; 42.9; obfuscate; ; JUNK noreply.; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed May 1 10:07:47 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook memories ; UTF-8BWW91IGhhdmUgbWVtb3Jp; ...

6 st Spam och 652 st Ham ger totalt 658 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.1833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 2 11:37:00 EDT 2024