&Nu Status


Mail log för Maj - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6441641526-3.54713.57799.600.40
obfuscate1544150836-1.8048.69497.672.33
obfuscate1086103551-1.8718.84395.304.70
obfuscate94993019-3.3689.10598.002.00
obfuscate7837758-1.76412.37598.981.02
obfuscate6296254-2.6188.00099.360.64
obfuscate5735730-1.0440.000100.000.00
obfuscate5415329-3.3827.66798.341.66
obfuscate5365333-1.3688.33399.440.56
obfuscate5315292-1.73715.00099.620.38
obfuscate4604519-2.3359.88998.041.96

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6441641526-3.54713.57799.600.40
obfuscate1544150836-1.8048.69497.672.33
obfuscate1086103551-1.8718.84395.304.70
obfuscate94993019-3.3689.10598.002.00
obfuscate7837758-1.76412.37598.981.02
obfuscate6296254-2.6188.00099.360.64
obfuscate5735730-1.0440.000100.000.00
obfuscate5365333-1.3688.33399.440.56
obfuscate5415329-3.3827.66798.341.66
obfuscate5315292-1.73715.00099.620.38
obfuscate4604519-2.3359.88998.041.96

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1086103551-1.8718.84395.304.70
obfuscate1544150836-1.8048.69497.672.33
obfuscate33830731-2.5418.25890.839.17
obfuscate6441641526-3.54713.57799.600.40
obfuscate20818820-9.35110.70090.389.62
obfuscate36234319-2.3999.84294.755.25
obfuscate94993019-3.3689.10598.002.00
obfuscate5415329-3.3827.66798.341.66
obfuscate4604519-2.3359.88998.041.96
obfuscate3273198-1.6529.25097.552.45
obfuscate3723648-1.08011.12597.852.15

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-107.0000.000100.000.00
obfuscate3693690-99.7940.000100.000.00
obfuscate50500-23.6800.000100.000.00
obfuscate1811783-13.43319.33398.341.66
obfuscate11101-12.5006.00090.919.09
obfuscate1691645-11.56714.60097.042.96
obfuscate220-11.0000.000100.000.00
obfuscate20818820-9.35110.70090.389.62
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate72720-7.1530.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18162-0.43825.50088.8911.11
obfuscate1811783-13.43319.33398.341.66
obfuscate12841.12518.50066.6733.33
obfuscate6150.00016.00016.6783.33
obfuscate5315292-1.73715.00099.620.38
obfuscate1691645-11.56714.60097.042.96
obfuscate3211.50014.00066.6733.33
obfuscate651-0.20014.00083.3316.67
obfuscate6441641526-3.54713.57799.600.40
obfuscate35332-4.09113.00094.295.71
obfuscate6330.66713.00050.0050.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.1540.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.1670.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate121200.3330.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate72720-7.1530.000100.000.00
obfuscate30300-2.8670.000100.000.00
obfuscate330-1.3330.000100.000.00
obfuscate50500-23.6800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00010.3330.00100.00
obfuscate3030.0009.0000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate6150.00016.00016.6783.33
obfuscate6332.66712.33350.0050.00
obfuscate6330.66713.00050.0050.00
obfuscate3211.50014.00066.6733.33
obfuscate12841.12518.50066.6733.33
obfuscate17143-1.64311.00082.3517.65
obfuscate651-0.20014.00083.3316.67
obfuscate18162-0.43825.50088.8911.11

Mest Spam med ratio 45.8 var:
Thu May 2 19:51:10 2024; Spam; 45.8; obfuscate; ; JUNK Security status not satisfied.;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed May 1 10:07:47 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook memories ; UTF-8BWW91IGhhdmUgbWVtb3Jp;

320 st Spam och 19660 st Ham ger totalt 19980 st Mail (01% spam) till 96 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1906


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 2 11:42:00 EDT 2024