&Nu Status


Mail log för 1 April - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3153114-0.77517.75098.731.27
obfuscate36351-2.1098.30097.222.78
obfuscate26260-2.9770.000100.000.00
obfuscate24240-3.1080.000100.000.00
obfuscate22211-1.5718.10095.454.55
obfuscate18180-2.5440.000100.000.00
obfuscate17161-41.50614.30094.125.88
obfuscate16160-1.6810.000100.000.00
obfuscate13130-1.1080.000100.000.00
obfuscate13130-2.5150.000100.000.00
obfuscate12120-2.0250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3153114-0.77517.75098.731.27
obfuscate36351-2.1098.30097.222.78
obfuscate26260-2.9770.000100.000.00
obfuscate24240-3.1080.000100.000.00
obfuscate22211-1.5718.10095.454.55
obfuscate18180-2.5440.000100.000.00
obfuscate17161-41.50614.30094.125.88
obfuscate16160-1.6810.000100.000.00
obfuscate13130-1.1080.000100.000.00
obfuscate13130-2.5150.000100.000.00
obfuscate12120-2.0250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3153114-0.77517.75098.731.27
obfuscate651-0.9407.50083.3316.67
obfuscate17161-41.50614.30094.125.88
obfuscate22211-1.5718.10095.454.55
obfuscate36351-2.1098.30097.222.78
obfuscate18180-2.5440.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1080.000100.000.00
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate10100-23.5200.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate17161-41.50614.30094.125.88
obfuscate660-36.2170.000100.000.00
obfuscate440-28.1000.000100.000.00
obfuscate10100-23.5200.000100.000.00
obfuscate110-7.9000.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate24240-3.1080.000100.000.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate26260-2.9770.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3153114-0.77517.75098.731.27
obfuscate17161-41.50614.30094.125.88
obfuscate36351-2.1098.30097.222.78
obfuscate22211-1.5718.10095.454.55
obfuscate651-0.9407.50083.3316.67
obfuscate18180-2.5440.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1080.000100.000.00
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate10100-23.5200.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-2.5440.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1080.000100.000.00
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate10100-23.5200.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate8800.2000.000100.000.00
obfuscate24240-3.1080.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.9407.50083.3316.67
obfuscate17161-41.50614.30094.125.88
obfuscate22211-1.5718.10095.454.55
obfuscate36351-2.1098.30097.222.78
obfuscate3153114-0.77517.75098.731.27
obfuscate18180-2.5440.000100.000.00
obfuscate660-2.0000.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.1080.000100.000.00
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate10100-23.5200.000100.000.00

Mest Spam med ratio 27.2 var:
Mon Apr 1 00:50:48 2024; Spam; 27.2; obfuscate; utf-8B5p2x5Lqs6Zu75Yqb44Ko44OK44K444O844OR44O844OI44OK44O8 ; JUNK utf-8B44CQ6Ye...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Apr 1 06:21:42 2024; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BS2plbGwgcMOlIEZhY2Vib29r ; UTF-8B8JThCBLamVsbCBManVuZ2dy; ...

8 st Spam och 655 st Ham ger totalt 663 st Mail (01% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.6500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Apr 2 11:37:00 EDT 2024