&Nu Status


Mail log för April - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7903787924-0.55620.00099.700.30
obfuscate1410139317-1.9878.88298.791.21
obfuscate1052102824-1.9568.37597.722.28
obfuscate9239176-3.5827.33399.350.65
obfuscate8138049-2.3278.77898.891.11
obfuscate6536467-2.30711.00098.931.07
obfuscate5555523-1.5368.00099.460.54
obfuscate5265179-5.4668.88998.291.71
obfuscate5105055-1.5789.20099.020.98
obfuscate4784735-1.6268.20098.951.05
obfuscate4544540-2.7380.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7903787924-0.55620.00099.700.30
obfuscate1410139317-1.9878.88298.791.21
obfuscate1052102824-1.9568.37597.722.28
obfuscate9239176-3.5827.33399.350.65
obfuscate8138049-2.3278.77898.891.11
obfuscate6536467-2.30711.00098.931.07
obfuscate5555523-1.5368.00099.460.54
obfuscate5265179-5.4668.88998.291.71
obfuscate5105055-1.5789.20099.020.98
obfuscate4784735-1.6268.20098.951.05
obfuscate4544540-2.7380.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1052102824-1.9568.37597.722.28
obfuscate7903787924-0.55620.00099.700.30
obfuscate33831919-2.4298.15894.385.62
obfuscate1410139317-1.9878.88298.791.21
obfuscate927715-2.5066.66783.7016.30
obfuscate36635214-1.0346.50096.173.83
obfuscate37936613-6.44311.69296.573.43
obfuscate8138049-2.3278.77898.891.11
obfuscate5265179-5.4668.88998.291.71
obfuscate3443359-3.5528.33397.382.62
obfuscate2372307-1.4658.42997.052.95

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3813810-99.7590.000100.000.00
obfuscate880-28.7500.000100.000.00
obfuscate50500-22.6000.000100.000.00
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate1671643-11.76825.66798.201.80
obfuscate1731712-9.8838.50098.841.16
obfuscate110-9.0000.000100.000.00
obfuscate37936613-6.44311.69296.573.43
obfuscate2031976-5.84812.00097.042.96
obfuscate5265179-5.4668.88998.291.71
obfuscate57570-4.6140.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2115.00037.00050.0050.00
obfuscate1671643-11.76825.66798.201.80
obfuscate7903787924-0.55620.00099.700.30
obfuscate871-0.85713.00087.5012.50
obfuscate871-0.71412.00087.5012.50
obfuscate2031976-5.84812.00097.042.96
obfuscate37936613-6.44311.69296.573.43
obfuscate6536467-2.30711.00098.931.07
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate4074043-2.47010.00099.260.74
obfuscate1192-0.6679.50081.8218.18

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.0000.000100.000.00
obfuscate29290-2.8620.000100.000.00
obfuscate1841840-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-9.0000.000100.000.00
obfuscate65650-0.8620.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate550-3.0000.000100.000.00
obfuscate4084080-1.9140.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate7340.6678.25042.8657.14
obfuscate2115.00037.00050.0050.00
obfuscate211-2.0006.00050.0050.00
obfuscate633-0.6676.00050.0050.00
obfuscate3211.5006.00066.6733.33
obfuscate1192-0.6679.50081.8218.18
obfuscate927715-2.5066.66783.7016.30
obfuscate871-0.85713.00087.5012.50
obfuscate32284-0.7868.00087.5012.50
obfuscate871-0.71412.00087.5012.50

Mest Spam med ratio 47.5 var:
Thu Apr 4 14:43:18 2024; Spam; 47.5; obfuscate; ; JUNK For your own safety I highly recommend reading this email.;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Apr 1 06:21:42 2024; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BS2plbGwgcMOlIEZhY2Vib29r ; UTF-8B8JThCBLamVsbCBManVuZ2dy;

226 st Spam och 21131 st Ham ger totalt 21357 st Mail (01% spam) till 97 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1637


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu May 2 11:42:00 EDT 2024