&Nu Status


Mail log för Februari - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6336630234-4.77913.94199.460.54
obfuscate1402137923-2.0878.78398.361.64
obfuscate96293725-2.69910.16097.402.60
obfuscate86783532-2.1528.43896.313.69
obfuscate7887835-2.0479.20099.370.63
obfuscate5575489-6.0538.44498.381.62
obfuscate5365315-1.6508.20099.070.93
obfuscate5265215-3.7817.80099.050.95
obfuscate5034958-2.8918.75098.411.59
obfuscate4954941-1.6328.00099.800.20
obfuscate4554532-1.8908.00099.560.44

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6336630234-4.77913.94199.460.54
obfuscate1402137923-2.0878.78398.361.64
obfuscate96293725-2.69910.16097.402.60
obfuscate86783532-2.1528.43896.313.69
obfuscate7887835-2.0479.20099.370.63
obfuscate5575489-6.0538.44498.381.62
obfuscate5365315-1.6508.20099.070.93
obfuscate5265215-3.7817.80099.050.95
obfuscate5034958-2.8918.75098.411.59
obfuscate4954941-1.6328.00099.800.20
obfuscate4554532-1.8908.00099.560.44

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6336630234-4.77913.94199.460.54
obfuscate86783532-2.1528.43896.313.69
obfuscate96293725-2.69910.16097.402.60
obfuscate1402137923-2.0878.78398.361.64
obfuscate15113813-3.77514.69291.398.61
obfuscate21720413-2.5298.76994.015.99
obfuscate5575489-6.0538.44498.381.62
obfuscate3052969-1.1356.77897.052.95
obfuscate4364288-2.8279.37598.171.83
obfuscate101938-2.1088.25092.087.92
obfuscate3963888-1.7819.50097.982.02

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3443440-99.8550.000100.000.00
obfuscate36360-25.8060.000100.000.00
obfuscate4484462-20.7539.50099.550.45
obfuscate1681671-13.8029.00099.400.60
obfuscate1781735-13.22020.60097.192.81
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate60591-8.6619.00098.331.67
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate98980-7.4080.000100.000.00
obfuscate5575489-6.0538.44498.381.62
obfuscate3353332-5.3308.00099.400.60

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1781735-13.22020.60097.192.81
obfuscate15113813-3.77514.69291.398.61
obfuscate6336630234-4.77913.94199.460.54
obfuscate35332-1.42413.50094.295.71
obfuscate1266-0.66711.83350.0050.00
obfuscate96293725-2.69910.16097.402.60
obfuscate85832-1.91610.00097.652.35
obfuscate3126.00010.00033.3366.67
obfuscate4484462-20.7539.50099.550.45
obfuscate3963888-1.7819.50097.982.02
obfuscate14104-0.1009.50071.4328.57

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.6000.000100.000.00
obfuscate13130-1.0000.000100.000.00
obfuscate55550-1.1450.000100.000.00
obfuscate16160-0.3750.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate4400.2500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3126.00010.00033.3366.67
obfuscate1266-0.66711.83350.0050.00
obfuscate2110.0008.00050.0050.00
obfuscate14104-0.1009.50071.4328.57
obfuscate4310.6679.00075.0025.00
obfuscate15113813-3.77514.69291.398.61
obfuscate101938-2.1088.25092.087.92
obfuscate21720413-2.5298.76994.015.99
obfuscate35332-1.42413.50094.295.71
obfuscate18171-0.6479.00094.445.56
obfuscate86783532-2.1528.43896.313.69

Mest Spam med ratio 64.8 var:
Tue Feb 27 02:08:45 2024; Spam; 64.8; obfuscate; MR.DAVID GREENE; JUNK SPAM Greetings.;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Feb 1 00:01:06 2024; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; Christine Kondelik Gray shared a link;

246 st Spam och 19182 st Ham ger totalt 19428 st Mail (01% spam) till 83 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1667


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Mar 2 11:42:00 EST 2024