&Nu Status


Mail log för Januari - 2024

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7957792037-7.98223.10899.540.46
obfuscate1429141217-2.2079.70698.811.19
obfuscate102398439-3.10610.17996.193.81
obfuscate89187021-1.9618.61997.642.36
obfuscate8488417-2.08111.14399.170.83
obfuscate58857117-3.3578.58897.112.89
obfuscate5485480-1.9540.000100.000.00
obfuscate53752314-2.9248.71497.392.61
obfuscate5004982-2.0268.00099.600.40
obfuscate4964942-1.7238.00099.600.40
obfuscate4634585-2.86512.80098.921.08

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7957792037-7.98223.10899.540.46
obfuscate1429141217-2.2079.70698.811.19
obfuscate102398439-3.10610.17996.193.81
obfuscate89187021-1.9618.61997.642.36
obfuscate8488417-2.08111.14399.170.83
obfuscate58857117-3.3578.58897.112.89
obfuscate5485480-1.9540.000100.000.00
obfuscate53752314-2.9248.71497.392.61
obfuscate5004982-2.0268.00099.600.40
obfuscate4964942-1.7238.00099.600.40
obfuscate4634585-2.86512.80098.921.08

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate102398439-3.10610.17996.193.81
obfuscate7957792037-7.98223.10899.540.46
obfuscate89187021-1.9618.61997.642.36
obfuscate1429141217-2.2079.70698.811.19
obfuscate58857117-3.3578.58897.112.89
obfuscate53752314-2.9248.71497.392.61
obfuscate19718314-3.10419.42992.897.11
obfuscate32431212-1.06410.41796.303.70
obfuscate16615511-12.01322.90993.376.63
obfuscate3626101.96213.20072.2227.78
obfuscate16215210-2.78310.40093.836.17

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3933930-99.8520.000100.000.00
obfuscate46460-30.7830.000100.000.00
obfuscate1183-17.75027.33372.7327.27
obfuscate4454441-17.23910.00099.780.22
obfuscate16615511-12.01322.90993.376.63
obfuscate220-11.0000.000100.000.00
obfuscate73730-9.3970.000100.000.00
obfuscate59590-8.9660.000100.000.00
obfuscate7957792037-7.98223.10899.540.46
obfuscate1841804-6.1448.00097.832.17
obfuscate2832785-5.89213.00098.231.77

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00040.0000.00100.00
obfuscate1711701-1.60036.00099.420.58
obfuscate321-1.00034.00066.6733.33
obfuscate2020.00033.0000.00100.00
obfuscate1183-17.75027.33372.7327.27
obfuscate39363-0.75024.66792.317.69
obfuscate7957792037-7.98223.10899.540.46
obfuscate16615511-12.01322.90993.376.63
obfuscate3523502-5.22322.00099.430.57
obfuscate18162-1.18821.50088.8911.11
obfuscate1261215-1.92621.40096.033.97

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate5485480-1.9540.000100.000.00
obfuscate30300-4.4330.000100.000.00
obfuscate10100-2.0000.000100.000.00
obfuscate21210-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate73730-9.3970.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate2020.00033.0000.00100.00
obfuscate1010.00040.0000.00100.00
obfuscate2020.0006.0000.00100.00
obfuscate2111.0008.00050.0050.00
obfuscate743-0.50010.33357.1442.86
obfuscate321-1.0008.00066.6733.33
obfuscate321-1.00034.00066.6733.33
obfuscate3626101.96213.20072.2227.78
obfuscate1183-17.75027.33372.7327.27
obfuscate972-1.0009.50077.7822.22

Mest Spam med ratio 52.4 var:
Sun Jan 7 03:58:36 2024; Spam; 52.4; obfuscate; ; JUNK I strongly recommend you check the information in this email.;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Wed Jan 10 05:05:36 2024; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BS3Jpc3RpbmEgcMOlIEZhY2Vib29r ; UTF-8B8JSrCBLcmlzdGluYSBNYXVy;

280 st Spam och 20718 st Ham ger totalt 20998 st Mail (01% spam) till 92 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.8036


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 2 11:42:00 EST 2024