&Nu Status


Mail log för Oktober - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6921687843-6.91715.37299.380.62
obfuscate1580156614-2.5778.07199.110.89
obfuscate1257119562-3.51710.90395.074.93
obfuscate88986722-2.3417.90997.532.47
obfuscate7937894-2.1948.75099.500.50
obfuscate7377316-2.1248.00099.190.81
obfuscate6456441-1.7077.00099.840.16
obfuscate61757839-4.7797.97493.686.32
obfuscate5525466-2.7458.66798.911.09
obfuscate5335312-1.8768.00099.620.38
obfuscate4694672-2.19510.50099.570.43

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6921687843-6.91715.37299.380.62
obfuscate1580156614-2.5778.07199.110.89
obfuscate1257119562-3.51710.90395.074.93
obfuscate88986722-2.3417.90997.532.47
obfuscate7937894-2.1948.75099.500.50
obfuscate7377316-2.1248.00099.190.81
obfuscate6456441-1.7077.00099.840.16
obfuscate61757839-4.7797.97493.686.32
obfuscate5525466-2.7458.66798.911.09
obfuscate5335312-1.8768.00099.620.38
obfuscate4694672-2.19510.50099.570.43

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1257119562-3.51710.90395.074.93
obfuscate6921687843-6.91715.37299.380.62
obfuscate61757839-4.7797.97493.686.32
obfuscate13711423-2.7116.00083.2116.79
obfuscate88986722-2.3417.90997.532.47
obfuscate18517015-6.0889.00091.898.11
obfuscate31530114-7.1898.21495.564.44
obfuscate1580156614-2.5778.07199.110.89
obfuscate28627610-1.5696.00096.503.50
obfuscate504010-11.00019.10080.0020.00
obfuscate1901828-12.84116.50095.794.21

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1941940-99.7110.000100.000.00
obfuscate220-56.5000.000100.000.00
obfuscate52520-18.2310.000100.000.00
obfuscate1901828-12.84116.50095.794.21
obfuscate39372-12.1627.00094.875.13
obfuscate504010-11.00019.10080.0020.00
obfuscate74740-9.0810.000100.000.00
obfuscate31530114-7.1898.21495.564.44
obfuscate6921687843-6.91715.37299.380.62
obfuscate990-6.4440.000100.000.00
obfuscate18517015-6.0889.00091.898.11

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1275-1.28631.60058.3341.67
obfuscate3953932-2.46625.50099.490.51
obfuscate504010-11.00019.10080.0020.00
obfuscate1901828-12.84116.50095.794.21
obfuscate6921687843-6.91715.37299.380.62
obfuscate312920.96613.50093.556.45
obfuscate4504482-2.28112.50099.560.44
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate211-2.00011.00050.0050.00
obfuscate1257119562-3.51710.90395.074.93
obfuscate4694672-2.19510.50099.570.43

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-1.2500.000100.000.00
obfuscate33330-3.1820.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate1461460-1.9590.000100.000.00
obfuscate3623620-0.8730.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.8330.000100.000.00
obfuscate2205.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate74740-9.0810.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate211-2.00011.00050.0050.00
obfuscate2115.00010.00050.0050.00
obfuscate1275-1.28631.60058.3341.67
obfuscate5321.3337.00060.0040.00
obfuscate642-0.50010.00066.6733.33
obfuscate22166-1.5627.16772.7327.27
obfuscate504010-11.00019.10080.0020.00
obfuscate13711423-2.7116.00083.2116.79

Mest Spam med ratio 63.6 var:
Wed Oct 4 18:19:30 2023; Spam; 63.6; obfuscate; ; JUNK Auf deinem Konto ist eine Zahlung eingegangen;
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Oct 5 09:34:54 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBN;

322 st Spam och 20454 st Ham ger totalt 20776 st Mail (01% spam) till 91 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5155


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Nov 2 11:42:00 EDT 2023