&Nu Status


Mail log för 16 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2242240-23.9920.000100.000.00
obfuscate37334-2.9459.52589.1910.81
obfuscate31310-2.9870.000100.000.00
obfuscate18180-2.2000.000100.000.00
obfuscate17170-7.4120.000100.000.00
obfuscate15150-2.3530.000100.000.00
obfuscate14140-2.2860.000100.000.00
obfuscate101000.2000.000100.000.00
obfuscate10100-3.0300.000100.000.00
obfuscate990-26.1670.000100.000.00
obfuscate990-2.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2242240-23.9920.000100.000.00
obfuscate37334-2.9459.52589.1910.81
obfuscate31310-2.9870.000100.000.00
obfuscate18180-2.2000.000100.000.00
obfuscate17170-7.4120.000100.000.00
obfuscate15150-2.3530.000100.000.00
obfuscate14140-2.2860.000100.000.00
obfuscate101000.2000.000100.000.00
obfuscate10100-3.0300.000100.000.00
obfuscate990-26.1670.000100.000.00
obfuscate990-2.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37334-2.9459.52589.1910.81
obfuscate981-1.21210.40088.8911.11
obfuscate211-2.0006.20050.0050.00
obfuscate651-0.7608.80083.3316.67
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9870.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.3570.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.8000.000100.000.00
obfuscate110-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-57.3500.000100.000.00
obfuscate330-38.2000.000100.000.00
obfuscate990-26.1670.000100.000.00
obfuscate2242240-23.9920.000100.000.00
obfuscate990-12.7110.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate110-8.6000.000100.000.00
obfuscate17170-7.4120.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-1.21210.40088.8911.11
obfuscate37334-2.9459.52589.1910.81
obfuscate651-0.7608.80083.3316.67
obfuscate211-2.0006.20050.0050.00
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9870.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.3570.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9870.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.3570.000100.000.00
obfuscate770-1.3430.000100.000.00
obfuscate101000.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate990-26.1670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-2.0006.20050.0050.00
obfuscate651-0.7608.80083.3316.67
obfuscate981-1.21210.40088.8911.11
obfuscate37334-2.9459.52589.1910.81
obfuscate110-3.7000.000100.000.00
obfuscate330-2.0000.000100.000.00
obfuscate31310-2.9870.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-2.3570.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Sat Sep 16 08:06:23 2023; Spam; 10.6; obfuscate; UTF-8BVXBwZGF0ZXJpbmcgZsO2ciBLb250b8OldGVyc3TDpGxsbmluZw ; JUNK UTF-8QHej2C20ditt20konto20har20t...
Mest Ham med ratio -109 var:
Sat Sep 16 03:03:14 2023; Mail; -109; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmkgbMOkZ2dlciB0aWxsIA; ...

7 st Spam och 492 st Ham ger totalt 499 st Mail (01% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0714


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 17 11:37:00 EDT 2023