&Nu Status


Mail log för 15 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3083080-10.9020.000100.000.00
obfuscate56560-2.5930.000100.000.00
obfuscate46451-2.26210.60097.832.17
obfuscate31310-2.7610.000100.000.00
obfuscate24240-2.0250.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate20200-1.8100.000100.000.00
obfuscate20191-7.80514.70095.005.00
obfuscate18180-1.6060.000100.000.00
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate17161-1.7636.40094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3083080-10.9020.000100.000.00
obfuscate56560-2.5930.000100.000.00
obfuscate46451-2.26210.60097.832.17
obfuscate31310-2.7610.000100.000.00
obfuscate24240-2.0250.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate20200-1.8100.000100.000.00
obfuscate20191-7.80514.70095.005.00
obfuscate18180-1.6060.000100.000.00
obfuscate17170-1.3530.000100.000.00
obfuscate16160-1.6440.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-1.55012.60085.7114.29
obfuscate871-2.74310.60087.5012.50
obfuscate14131-2.3318.10092.867.14
obfuscate20191-7.80514.70095.005.00
obfuscate46451-2.26210.60097.832.17
obfuscate17161-1.7636.40094.125.88
obfuscate1091-5.74414.70090.0010.00
obfuscate3083080-10.9020.000100.000.00
obfuscate330-5.3000.000100.000.00
obfuscate660-0.4670.000100.000.00
obfuscate14140-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.8000.000100.000.00
obfuscate3083080-10.9020.000100.000.00
obfuscate20191-7.80514.70095.005.00
obfuscate1091-5.74414.70090.0010.00
obfuscate330-5.3000.000100.000.00
obfuscate220-4.7500.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate220-3.2500.000100.000.00
obfuscate31310-2.7610.000100.000.00
obfuscate871-2.74310.60087.5012.50
obfuscate56560-2.5930.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-7.80514.70095.005.00
obfuscate1091-5.74414.70090.0010.00
obfuscate761-1.55012.60085.7114.29
obfuscate871-2.74310.60087.5012.50
obfuscate46451-2.26210.60097.832.17
obfuscate14131-2.3318.10092.867.14
obfuscate17161-1.7636.40094.125.88
obfuscate3083080-10.9020.000100.000.00
obfuscate330-5.3000.000100.000.00
obfuscate660-0.4670.000100.000.00
obfuscate14140-1.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3083080-10.9020.000100.000.00
obfuscate330-5.3000.000100.000.00
obfuscate660-0.4670.000100.000.00
obfuscate14140-1.3000.000100.000.00
obfuscate10100-1.2400.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate56560-2.5930.000100.000.00
obfuscate21210-1.6240.000100.000.00
obfuscate2200.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-1.55012.60085.7114.29
obfuscate871-2.74310.60087.5012.50
obfuscate1091-5.74414.70090.0010.00
obfuscate14131-2.3318.10092.867.14
obfuscate17161-1.7636.40094.125.88
obfuscate20191-7.80514.70095.005.00
obfuscate46451-2.26210.60097.832.17
obfuscate3083080-10.9020.000100.000.00
obfuscate330-5.3000.000100.000.00
obfuscate660-0.4670.000100.000.00
obfuscate14140-1.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.7 var:
Fri Sep 15 11:07:56 2023; Spam; 14.7; obfuscate; Jiri David ; JUNK Equity Firm; ...
Mest Ham med ratio -107.6 var:
Fri Sep 15 10:18:41 2023; Mail; -107.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BV2XigJlyZSBhZGRpbmcgbW8; ...

7 st Spam och 795 st Ham ger totalt 802 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 16 11:37:00 EDT 2023