&Nu Status


Mail log för 14 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2842840-1.0630.000100.000.00
obfuscate57570-2.7810.000100.000.00
obfuscate47470-1.0910.000100.000.00
obfuscate43421-2.01210.60097.672.33
obfuscate38380-0.9970.000100.000.00
obfuscate36342-2.1248.20094.445.56
obfuscate36333-1.6399.13391.678.33
obfuscate34340-1.6090.000100.000.00
obfuscate25250-2.5720.000100.000.00
obfuscate24240-1.4380.000100.000.00
obfuscate22211-1.9058.10095.454.55

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2842840-1.0630.000100.000.00
obfuscate57570-2.7810.000100.000.00
obfuscate47470-1.0910.000100.000.00
obfuscate43421-2.01210.60097.672.33
obfuscate38380-0.9970.000100.000.00
obfuscate36342-2.1248.20094.445.56
obfuscate34340-1.6090.000100.000.00
obfuscate36333-1.6399.13391.678.33
obfuscate25250-2.5720.000100.000.00
obfuscate24240-1.4380.000100.000.00
obfuscate22211-1.9058.10095.454.55

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36333-1.6399.13391.678.33
obfuscate36342-2.1248.20094.445.56
obfuscate14122-9.7337.60085.7114.29
obfuscate15132-2.7626.60086.6713.33
obfuscate22211-1.9058.10095.454.55
obfuscate4311.7337.70075.0025.00
obfuscate541-0.3756.20080.0020.00
obfuscate17161-1.9198.10094.125.88
obfuscate43421-2.01210.60097.672.33
obfuscate1010.0007.1000.00100.00
obfuscate871-18.8146.50087.5012.50

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.8000.000100.000.00
obfuscate220-54.1500.000100.000.00
obfuscate330-37.5670.000100.000.00
obfuscate440-29.5000.000100.000.00
obfuscate871-18.8146.50087.5012.50
obfuscate770-18.2710.000100.000.00
obfuscate14122-9.7337.60085.7114.29
obfuscate20200-6.6550.000100.000.00
obfuscate220-5.4000.000100.000.00
obfuscate21210-3.4100.000100.000.00
obfuscate57570-2.7810.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43421-2.01210.60097.672.33
obfuscate36333-1.6399.13391.678.33
obfuscate36342-2.1248.20094.445.56
obfuscate22211-1.9058.10095.454.55
obfuscate17161-1.9198.10094.125.88
obfuscate4311.7337.70075.0025.00
obfuscate14122-9.7337.60085.7114.29
obfuscate1010.0007.1000.00100.00
obfuscate15132-2.7626.60086.6713.33
obfuscate871-18.8146.50087.5012.50
obfuscate541-0.3756.20080.0020.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1105.6000.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate330-99.8000.000100.000.00
obfuscate24240-1.4380.000100.000.00
obfuscate21210-3.4100.000100.000.00
obfuscate20200-1.9450.000100.000.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate2842840-1.0630.000100.000.00
obfuscate550-1.4600.000100.000.00
obfuscate330-37.5670.000100.000.00
obfuscate770-1.1290.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.1000.00100.00
obfuscate4311.7337.70075.0025.00
obfuscate541-0.3756.20080.0020.00
obfuscate14122-9.7337.60085.7114.29
obfuscate15132-2.7626.60086.6713.33
obfuscate871-18.8146.50087.5012.50
obfuscate36333-1.6399.13391.678.33
obfuscate17161-1.9198.10094.125.88
obfuscate36342-2.1248.20094.445.56
obfuscate22211-1.9058.10095.454.55
obfuscate43421-2.01210.60097.672.33

Mest Spam med ratio 10.9 var:
Thu Sep 14 11:16:00 2023; Spam; 10.9; obfuscate; Miila ; JUNK Wow du skal se dette; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Sep 14 09:28:14 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBG; ...

16 st Spam och 881 st Ham ger totalt 897 st Mail (01% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9062


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 15 11:37:00 EDT 2023