&Nu Status


Mail log för 13 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2172143-20.21018.33398.621.38
obfuscate62620-2.1980.000100.000.00
obfuscate35350-2.7400.000100.000.00
obfuscate32320-2.0660.000100.000.00
obfuscate29281-1.0438.40096.553.45
obfuscate29290-1.8590.000100.000.00
obfuscate27270-2.0780.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate20191-2.5057.80095.005.00
obfuscate20191-2.52134.90095.005.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2172143-20.21018.33398.621.38
obfuscate62620-2.1980.000100.000.00
obfuscate35350-2.7400.000100.000.00
obfuscate32320-2.0660.000100.000.00
obfuscate29290-1.8590.000100.000.00
obfuscate29281-1.0438.40096.553.45
obfuscate27270-2.0780.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate20191-2.5057.80095.005.00
obfuscate20191-2.52134.90095.005.00
obfuscate16160-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate963-1.05025.03366.6733.33
obfuscate2172143-20.21018.33398.621.38
obfuscate20191-2.5057.80095.005.00
obfuscate29281-1.0438.40096.553.45
obfuscate1091-3.3007.10090.0010.00
obfuscate12111-2.2646.80091.678.33
obfuscate651-2.0806.20083.3316.67
obfuscate1010.00034.9000.00100.00
obfuscate20191-2.52134.90095.005.00
obfuscate15150-1.7400.000100.000.00
obfuscate62620-2.1980.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.8000.000100.000.00
obfuscate2172143-20.21018.33398.621.38
obfuscate770-15.7570.000100.000.00
obfuscate990-13.0440.000100.000.00
obfuscate550-3.6400.000100.000.00
obfuscate1091-3.3007.10090.0010.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate990-2.8440.000100.000.00
obfuscate35350-2.7400.000100.000.00
obfuscate880-2.5500.000100.000.00
obfuscate20191-2.52134.90095.005.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00034.9000.00100.00
obfuscate20191-2.52134.90095.005.00
obfuscate963-1.05025.03366.6733.33
obfuscate2172143-20.21018.33398.621.38
obfuscate29281-1.0438.40096.553.45
obfuscate20191-2.5057.80095.005.00
obfuscate1091-3.3007.10090.0010.00
obfuscate12111-2.2646.80091.678.33
obfuscate651-2.0806.20083.3316.67
obfuscate15150-1.7400.000100.000.00
obfuscate62620-2.1980.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15150-1.7400.000100.000.00
obfuscate62620-2.1980.000100.000.00
obfuscate11110-2.0730.000100.000.00
obfuscate35350-2.7400.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.9230.000100.000.00
obfuscate21210-1.7520.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.1600.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00034.9000.00100.00
obfuscate963-1.05025.03366.6733.33
obfuscate651-2.0806.20083.3316.67
obfuscate1091-3.3007.10090.0010.00
obfuscate12111-2.2646.80091.678.33
obfuscate20191-2.5057.80095.005.00
obfuscate20191-2.52134.90095.005.00
obfuscate29281-1.0438.40096.553.45
obfuscate2172143-20.21018.33398.621.38
obfuscate15150-1.7400.000100.000.00
obfuscate62620-2.1980.000100.000.00

Mest Spam med ratio 41.9 var:
Wed Sep 13 21:43:55 2023; Spam; 41.9; obfuscate; Iraq Reconstruction Management Office(IRMOMOF) ; JUNK SM....Developmental Projects t...
Mest Ham med ratio -106.4 var:
Wed Sep 13 00:05:11 2023; Mail; -106.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHJpc3RpbmUgS29u; ...

13 st Spam och 698 st Ham ger totalt 711 st Mail (01% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.1692


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 14 11:37:00 EDT 2023