&Nu Status


Mail log för 11 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1871870-0.1860.000100.000.00
obfuscate44440-0.1590.000100.000.00
obfuscate393900.0000.000100.000.00
obfuscate37370-3.1890.000100.000.00
obfuscate36342-6.04111.35094.445.56
obfuscate34340-0.1000.000100.000.00
obfuscate31310-1.8940.000100.000.00
obfuscate26260-1.7270.000100.000.00
obfuscate23230-2.1830.000100.000.00
obfuscate22220-0.5320.000100.000.00
obfuscate21210-2.1670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1871870-0.1860.000100.000.00
obfuscate44440-0.1590.000100.000.00
obfuscate393900.0000.000100.000.00
obfuscate37370-3.1890.000100.000.00
obfuscate36342-6.04111.35094.445.56
obfuscate34340-0.1000.000100.000.00
obfuscate31310-1.8940.000100.000.00
obfuscate26260-1.7270.000100.000.00
obfuscate23230-2.1830.000100.000.00
obfuscate22220-0.5320.000100.000.00
obfuscate21210-2.1670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36342-6.04111.35094.445.56
obfuscate13121-11.73313.70092.317.69
obfuscate211-1.6006.50050.0050.00
obfuscate15141-1.8646.30093.336.67
obfuscate19181-1.0676.10094.745.26
obfuscate211-1.8007.20050.0050.00
obfuscate651-1.7406.20083.3316.67
obfuscate431-1.6676.10075.0025.00
obfuscate990-1.5560.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-99.8000.000100.000.00
obfuscate13121-11.73313.70092.317.69
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate36342-6.04111.35094.445.56
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate37370-3.1890.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate660-3.0170.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate770-2.8570.000100.000.00
obfuscate990-2.7890.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-11.73313.70092.317.69
obfuscate36342-6.04111.35094.445.56
obfuscate211-1.8007.20050.0050.00
obfuscate211-1.6006.50050.0050.00
obfuscate15141-1.8646.30093.336.67
obfuscate651-1.7406.20083.3316.67
obfuscate19181-1.0676.10094.745.26
obfuscate431-1.6676.10075.0025.00
obfuscate990-1.5560.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-1.5560.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate990-2.7890.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate23230-2.1830.000100.000.00
obfuscate16160-2.7690.000100.000.00
obfuscate44440-0.1590.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.6006.50050.0050.00
obfuscate211-1.8007.20050.0050.00
obfuscate431-1.6676.10075.0025.00
obfuscate651-1.7406.20083.3316.67
obfuscate13121-11.73313.70092.317.69
obfuscate15141-1.8646.30093.336.67
obfuscate36342-6.04111.35094.445.56
obfuscate19181-1.0676.10094.745.26
obfuscate990-1.5560.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.7 var:
Mon Sep 11 18:47:56 2023; Spam; 13.7; obfuscate; James Brown; JUNK RE Request for new order; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Mon Sep 11 01:44:24 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBpZGFnIGZ5bGxlciBI; ...

9 st Spam och 693 st Ham ger totalt 702 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3111


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 12 11:37:00 EDT 2023