&Nu Status


Mail log för 10 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2242240-0.4880.000100.000.00
obfuscate74740-1.5990.000100.000.00
obfuscate73730-1.6000.000100.000.00
obfuscate67670-2.0000.000100.000.00
obfuscate46460-2.0610.000100.000.00
obfuscate36360-1.3030.000100.000.00
obfuscate34322-6.2979.35094.125.88
obfuscate21210-1.5860.000100.000.00
obfuscate20200-1.8050.000100.000.00
obfuscate20200-1.6800.000100.000.00
obfuscate19190-2.1790.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2242240-0.4880.000100.000.00
obfuscate74740-1.5990.000100.000.00
obfuscate73730-1.6000.000100.000.00
obfuscate67670-2.0000.000100.000.00
obfuscate46460-2.0610.000100.000.00
obfuscate36360-1.3030.000100.000.00
obfuscate34322-6.2979.35094.125.88
obfuscate21210-1.5860.000100.000.00
obfuscate20200-1.8050.000100.000.00
obfuscate20200-1.6800.000100.000.00
obfuscate19190-2.1790.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34322-6.2979.35094.125.88
obfuscate532-4.2008.35060.0040.00
obfuscate651-1.1207.50083.3316.67
obfuscate431-1.6006.70075.0025.00
obfuscate1010.00010.6000.00100.00
obfuscate17161-3.2818.10094.125.88
obfuscate321-49.9006.80066.6733.33
obfuscate660-4.3330.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate17170-1.2290.000100.000.00
obfuscate46460-2.0610.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.4000.000100.000.00
obfuscate660-99.8000.000100.000.00
obfuscate321-49.9006.80066.6733.33
obfuscate550-22.7400.000100.000.00
obfuscate13130-9.2000.000100.000.00
obfuscate34322-6.2979.35094.125.88
obfuscate440-5.6750.000100.000.00
obfuscate660-4.3330.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate532-4.2008.35060.0040.00
obfuscate17161-3.2818.10094.125.88

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.6000.00100.00
obfuscate34322-6.2979.35094.125.88
obfuscate532-4.2008.35060.0040.00
obfuscate17161-3.2818.10094.125.88
obfuscate651-1.1207.50083.3316.67
obfuscate321-49.9006.80066.6733.33
obfuscate431-1.6006.70075.0025.00
obfuscate660-4.3330.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate17170-1.2290.000100.000.00
obfuscate46460-2.0610.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-4.3330.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate17170-1.2290.000100.000.00
obfuscate46460-2.0610.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate19190-2.1790.000100.000.00
obfuscate73730-1.6000.000100.000.00
obfuscate440-5.6750.000100.000.00
obfuscate20200-1.8050.000100.000.00
obfuscate770-1.9860.000100.000.00
obfuscate16160-1.5560.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.6000.00100.00
obfuscate532-4.2008.35060.0040.00
obfuscate321-49.9006.80066.6733.33
obfuscate431-1.6006.70075.0025.00
obfuscate651-1.1207.50083.3316.67
obfuscate34322-6.2979.35094.125.88
obfuscate17161-3.2818.10094.125.88
obfuscate660-4.3330.000100.000.00
obfuscate220-0.9500.000100.000.00
obfuscate17170-1.2290.000100.000.00
obfuscate46460-2.0610.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Sun Sep 10 13:26:28 2023; Spam; 10.6; obfuscate; UTF-8BVXBwZGF0ZXJpbmcgZsO2ciBLb250b8OldGVyc3TDpGxsbmluZw ; JUNK UTF-8QHej2C20ditt20kont...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sun Sep 10 02:15:50 2023; Mail; -109.1; obfuscate; UTF-8BRsO2ZGVsc2VkYWdhciBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8B8JOgiBLYXJpLU1ldHRlIEhl; ...

9 st Spam och 793 st Ham ger totalt 802 st Mail (01% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3444


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 11 11:37:00 EDT 2023