&Nu Status


Mail log för 9 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2622611-7.48420.10099.620.38
obfuscate29281-7.31112.50096.553.45
obfuscate25250-3.1640.000100.000.00
obfuscate18180-2.2440.000100.000.00
obfuscate18180-1.4220.000100.000.00
obfuscate17152-0.5608.30088.2411.76
obfuscate13130-2.5690.000100.000.00
obfuscate12111-3.5278.10091.678.33
obfuscate11110-1.6270.000100.000.00
obfuscate10100-1.9200.000100.000.00
obfuscate990-14.4440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2622611-7.48420.10099.620.38
obfuscate29281-7.31112.50096.553.45
obfuscate25250-3.1640.000100.000.00
obfuscate18180-2.2440.000100.000.00
obfuscate18180-1.4220.000100.000.00
obfuscate17152-0.5608.30088.2411.76
obfuscate13130-2.5690.000100.000.00
obfuscate11110-1.6270.000100.000.00
obfuscate12111-3.5278.10091.678.33
obfuscate10100-1.9200.000100.000.00
obfuscate990-14.4440.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17152-0.5608.30088.2411.76
obfuscate431-4.2008.10075.0025.00
obfuscate2622611-7.48420.10099.620.38
obfuscate29281-7.31112.50096.553.45
obfuscate211-2.10010.60050.0050.00
obfuscate651-1.56012.30083.3316.67
obfuscate431-1.8336.20075.0025.00
obfuscate12111-3.5278.10091.678.33
obfuscate321-1.6506.30066.6733.33
obfuscate871-0.6866.10087.5012.50
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-99.8000.000100.000.00
obfuscate330-36.2330.000100.000.00
obfuscate990-14.4440.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate2622611-7.48420.10099.620.38
obfuscate29281-7.31112.50096.553.45
obfuscate110-5.6000.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate431-4.2008.10075.0025.00
obfuscate12111-3.5278.10091.678.33

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2622611-7.48420.10099.620.38
obfuscate29281-7.31112.50096.553.45
obfuscate651-1.56012.30083.3316.67
obfuscate211-2.10010.60050.0050.00
obfuscate17152-0.5608.30088.2411.76
obfuscate431-4.2008.10075.0025.00
obfuscate12111-3.5278.10091.678.33
obfuscate321-1.6506.30066.6733.33
obfuscate431-1.8336.20075.0025.00
obfuscate871-0.6866.10087.5012.50
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate11110-1.6270.000100.000.00
obfuscate660-0.6170.000100.000.00
obfuscate10100-1.9200.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.4200.000100.000.00
obfuscate770-3.3710.000100.000.00
obfuscate990-14.4440.000100.000.00
obfuscate13130-2.5690.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-2.10010.60050.0050.00
obfuscate321-1.6506.30066.6733.33
obfuscate431-4.2008.10075.0025.00
obfuscate431-1.8336.20075.0025.00
obfuscate651-1.56012.30083.3316.67
obfuscate871-0.6866.10087.5012.50
obfuscate17152-0.5608.30088.2411.76
obfuscate12111-3.5278.10091.678.33
obfuscate29281-7.31112.50096.553.45
obfuscate2622611-7.48420.10099.620.38
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.1 var:
Sat Sep 9 04:39:35 2023; Spam; 20.1; obfuscate; Director Christopher Wray ; JUNK FBI- Criminal Justice ; ...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Sat Sep 9 00:25:16 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; You have 15 notifications about Roger and others; ...

11 st Spam och 523 st Ham ger totalt 534 st Mail (02% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7182


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 10 11:37:00 EDT 2023