&Nu Status


Mail log för 8 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2332312-5.3097.55099.140.86
obfuscate57570-2.3300.000100.000.00
obfuscate37343-2.66810.03391.898.11
obfuscate27261-6.1968.10096.303.70
obfuscate25250-2.0720.000100.000.00
obfuscate23230-1.2700.000100.000.00
obfuscate20200-1.8950.000100.000.00
obfuscate16151-1.6478.90093.756.25
obfuscate15150-2.0070.000100.000.00
obfuscate15150-1.4330.000100.000.00
obfuscate14140-2.0500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2332312-5.3097.55099.140.86
obfuscate57570-2.3300.000100.000.00
obfuscate37343-2.66810.03391.898.11
obfuscate27261-6.1968.10096.303.70
obfuscate25250-2.0720.000100.000.00
obfuscate23230-1.2700.000100.000.00
obfuscate20200-1.8950.000100.000.00
obfuscate16151-1.6478.90093.756.25
obfuscate15150-2.0070.000100.000.00
obfuscate15150-1.4330.000100.000.00
obfuscate14140-2.0500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37343-2.66810.03391.898.11
obfuscate752-19.9208.75071.4328.57
obfuscate2332312-5.3097.55099.140.86
obfuscate16151-1.6478.90093.756.25
obfuscate27261-6.1968.10096.303.70
obfuscate11101-1.4406.40090.919.09
obfuscate2110.10010.70050.0050.00
obfuscate431-1.2006.10075.0025.00
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate660-2.5670.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-99.8000.000100.000.00
obfuscate12120-28.3000.000100.000.00
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate752-19.9208.75071.4328.57
obfuscate660-19.5670.000100.000.00
obfuscate12120-10.9000.000100.000.00
obfuscate27261-6.1968.10096.303.70
obfuscate2332312-5.3097.55099.140.86
obfuscate220-5.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate220-3.9500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.10010.70050.0050.00
obfuscate37343-2.66810.03391.898.11
obfuscate16151-1.6478.90093.756.25
obfuscate752-19.9208.75071.4328.57
obfuscate27261-6.1968.10096.303.70
obfuscate2332312-5.3097.55099.140.86
obfuscate11101-1.4406.40090.919.09
obfuscate431-1.2006.10075.0025.00
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate660-2.5670.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate660-2.5670.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00
obfuscate880-2.3120.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-5.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate12120-1.3670.000100.000.00
obfuscate550-99.8000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate14140-2.0500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.10010.70050.0050.00
obfuscate752-19.9208.75071.4328.57
obfuscate431-1.2006.10075.0025.00
obfuscate11101-1.4406.40090.919.09
obfuscate37343-2.66810.03391.898.11
obfuscate16151-1.6478.90093.756.25
obfuscate27261-6.1968.10096.303.70
obfuscate2332312-5.3097.55099.140.86
obfuscate660-21.4670.000100.000.00
obfuscate660-2.5670.000100.000.00
obfuscate6600.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.7 var:
Fri Sep 8 09:26:46 2023; Spam; 10.7; obfuscate; Assistenza clienti ; JUNK cattis@och.nu Regali limitati disponibili (in ordine di arriv...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Fri Sep 8 05:39:06 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMjAwNTQ5MDggw6RyIGRpbg; ...

12 st Spam och 640 st Ham ger totalt 652 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 9 11:37:00 EDT 2023