&Nu Status


Mail log för 7 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2032012-1.43712.20099.010.99
obfuscate55550-2.3350.000100.000.00
obfuscate51492-4.59410.85096.083.92
obfuscate35332-4.4488.25094.295.71
obfuscate29290-2.2100.000100.000.00
obfuscate28280-2.5680.000100.000.00
obfuscate26260-2.2270.000100.000.00
obfuscate23230-1.9870.000100.000.00
obfuscate21201-2.9757.60095.244.76
obfuscate19190-1.7680.000100.000.00
obfuscate16151-2.5278.10093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2032012-1.43712.20099.010.99
obfuscate55550-2.3350.000100.000.00
obfuscate51492-4.59410.85096.083.92
obfuscate35332-4.4488.25094.295.71
obfuscate29290-2.2100.000100.000.00
obfuscate28280-2.5680.000100.000.00
obfuscate26260-2.2270.000100.000.00
obfuscate23230-1.9870.000100.000.00
obfuscate21201-2.9757.60095.244.76
obfuscate19190-1.7680.000100.000.00
obfuscate16160-2.4750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2032012-1.43712.20099.010.99
obfuscate51492-4.59410.85096.083.92
obfuscate35332-4.4488.25094.295.71
obfuscate11101-2.48010.60090.919.09
obfuscate21201-2.9757.60095.244.76
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate16151-2.5278.10093.756.25
obfuscate13130-1.3080.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate14140-9.5930.000100.000.00
obfuscate770-99.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-99.8000.000100.000.00
obfuscate14140-9.5930.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate51492-4.59410.85096.083.92
obfuscate35332-4.4488.25094.295.71
obfuscate330-3.6000.000100.000.00
obfuscate440-3.4500.000100.000.00
obfuscate880-3.1750.000100.000.00
obfuscate21201-2.9757.60095.244.76
obfuscate990-2.6440.000100.000.00
obfuscate28280-2.5680.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2032012-1.43712.20099.010.99
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate51492-4.59410.85096.083.92
obfuscate11101-2.48010.60090.919.09
obfuscate35332-4.4488.25094.295.71
obfuscate16151-2.5278.10093.756.25
obfuscate21201-2.9757.60095.244.76
obfuscate13130-1.3080.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate14140-9.5930.000100.000.00
obfuscate770-99.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-1.3080.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate14140-9.5930.000100.000.00
obfuscate770-99.8000.000100.000.00
obfuscate10100-1.8200.000100.000.00
obfuscate15150-1.5470.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate9900.2000.000100.000.00
obfuscate880-3.1750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate11101-2.48010.60090.919.09
obfuscate16151-2.5278.10093.756.25
obfuscate35332-4.4488.25094.295.71
obfuscate21201-2.9757.60095.244.76
obfuscate51492-4.59410.85096.083.92
obfuscate2032012-1.43712.20099.010.99
obfuscate13130-1.3080.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate14140-9.5930.000100.000.00
obfuscate770-99.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.2 var:
Thu Sep 7 22:20:43 2023; Spam; 12.2; obfuscate; nike; JUNK utf-8B8J2QgCdkIjwnZCNIPCdkIbwnZCR8J2QgPCdkJPwnZCI8J2QkiDwnZCFw5bwnZC...
Mest Ham med ratio -109.1 var:
Thu Sep 7 03:17:47 2023; Mail; -109.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMzEyOTcyMTQgw6RyIGRpbg; ...

10 st Spam och 695 st Ham ger totalt 705 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 8 11:37:00 EDT 2023