&Nu Status


Mail log för 6 September - 2023

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2662624-6.59423.52598.501.50
obfuscate50500-2.2760.000100.000.00
obfuscate44440-4.9160.000100.000.00
obfuscate38371-1.7278.10097.372.63
obfuscate31310-8.3740.000100.000.00
obfuscate30282-1.1648.10093.336.67
obfuscate24240-2.0920.000100.000.00
obfuscate21210-2.5240.000100.000.00
obfuscate19190-2.0000.000100.000.00
obfuscate19190-1.8160.000100.000.00
obfuscate16160-1.6440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2662624-6.59423.52598.501.50
obfuscate50500-2.2760.000100.000.00
obfuscate44440-4.9160.000100.000.00
obfuscate38371-1.7278.10097.372.63
obfuscate31310-8.3740.000100.000.00
obfuscate30282-1.1648.10093.336.67
obfuscate24240-2.0920.000100.000.00
obfuscate21210-2.5240.000100.000.00
obfuscate19190-2.0000.000100.000.00
obfuscate19190-1.8160.000100.000.00
obfuscate16160-1.6440.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2662624-6.59423.52598.501.50
obfuscate13112-10.71810.10084.6215.38
obfuscate16142-2.1297.25087.5012.50
obfuscate30282-1.1648.10093.336.67
obfuscate1010.00042.1000.00100.00
obfuscate38371-1.7278.10097.372.63
obfuscate1010.00010.6000.00100.00
obfuscate431-0.6336.80075.0025.00
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate10100-11.7900.000100.000.00
obfuscate13112-10.71810.10084.6215.38
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate31310-8.3740.000100.000.00
obfuscate2662624-6.59423.52598.501.50
obfuscate44440-4.9160.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate880-3.3370.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00042.1000.00100.00
obfuscate2662624-6.59423.52598.501.50
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate1010.00010.6000.00100.00
obfuscate13112-10.71810.10084.6215.38
obfuscate38371-1.7278.10097.372.63
obfuscate30282-1.1648.10093.336.67
obfuscate16142-2.1297.25087.5012.50
obfuscate431-0.6336.80075.0025.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.8670.000100.000.00
obfuscate770-1.8710.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-9.4000.000100.000.00
obfuscate21210-2.5240.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate44440-4.9160.000100.000.00
obfuscate24240-2.0920.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00042.1000.00100.00
obfuscate1010.00010.6000.00100.00
obfuscate1010.00012.1000.00100.00
obfuscate431-0.6336.80075.0025.00
obfuscate13112-10.71810.10084.6215.38
obfuscate16142-2.1297.25087.5012.50
obfuscate30282-1.1648.10093.336.67
obfuscate38371-1.7278.10097.372.63
obfuscate2662624-6.59423.52598.501.50
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate990-99.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 42.1 var:
Wed Sep 6 21:14:00 2023; Spam; 42.1; obfuscate; First Bank Plc; JUNK Get Back Now Its Urgent; ...
Mest Ham med ratio -106.4 var:
Wed Sep 6 01:00:23 2023; Mail; -106.4; obfuscate; Facebook ; You have 15 notifications about Tony and others; ...

15 st Spam och 734 st Ham ger totalt 749 st Mail (02% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.9800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 7 11:37:00 EDT 2023